Kvalitetsprodukter för hästar sedan 1983

ELEKTROLYTER

ELEKTROLYTER

Ordet elektrolyt kommer av grekiskans elektron och lysis d.v.s. fritt översatt elektronlösning och består av fria joner i vattenlösning. Dessa joner är viktiga för att upprätthålla det som kallas ”spänningspotential” över cellernas membran, vägg, och som är avgörande för kroppens förmåga att transportera vatten mellan celler.

Hästens svett är vad man kallar hyperton vilket betyder att svetten innehåller högre koncentration av joner än blod och kroppsvätskor i övrigt. Hästar som svettas förlorar natrium, kalium, klorid, kalcium, magnesium, mangan, zink och spårämnen förutom vatten.

Anna Jansson vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, i Uppsala har i studier visat att en häst under ett simulerat travlopp i 35 graders värme kan tappa så mycket som 12 kg vätska.

Hårt arbetande hästar kan snabbt utveckla elektrolytobalans och vätskebrist som ett resultat av svettning. Tänk även på att hästar normalt förlorar vätska och elektrolyter vid andning, urinering och avföring. Det normala dagsbehovet för en 500 kg häst är beräknat till mellan 20-40 gram salt. Under vintern då hästen svettas mindre dricker de ofta inte lika mycket, vilket kan bidra till uttorkning.

Hästens blod har en högre halt av natriumklorid – d,v.s. koksalt – än vad människan har. När hästen svettas förlorar den därför förhållandevis stora mängder koksalt. Dessa mängder tas i första hand från blodet. En häst som arbetar hårt under en timme kan förlora upp till 130 g koksalt. Natriumklorid är således den viktigaste elektrolyten. Brist på natrium kan leda till minskad blodvolym. Vid långvarig brist påverkas kroppens förmåga att hålla kvar vatten och kroppsvikten sjunker.

Obehandlat kan uttorkning leda till muskelkramp, bristfällig syre-, energi- och vätske- transport genom kroppen, njurproblem, oförmåga att svettas, dålig återhämtning efter ansträngning och flera andra problem.

SLU redovisar också en undersökning på långdistanshästar. De rekommenderar att hårt arbetande hästar efter tävling och hård träning ges salt som fysiologisk koksaltlösning (ca 9 g salt per liter vatten) eller direkt i fodret i den ungefärliga mängd som de förlorat.

Elektrolytlösningar komponerade för häst innehåller ersättning för det hästen förlorar vid svettning och som förebygger uttorkning och stimulerar vattenintag och aptit. Den enklaste formen av elektrolyt är ren natriumklorid, salt och finns i vårt sortiment som Eclipse Biofarmabs Salt.Vi har även Eclipse Biofarmabs Rehalyt Basic, en saltersättning innehållande, förutom natrium, även kalcium, magnesium samt glycin (för förbättrat upptag). Utöver dessa tillskott har vi även ett boosterpreparat, Eclipse Biofarmabs Rehalyt, för att även tillgodose tävlingshästens behov av vitaminer och antioxidanter i samband med tävling och krävande transporter.

 

Även hundar behöver elektrolyter

Eclipse Biofarmabs Canilyth Elit är en produkt utvecklad för mycket hårt arbetande hundar. Canilyth Elit är sammansatt på ett sätt så att hunden snabbt ska återhämta sig efter hård ansträngning och innehåller de viktiga elektrolyterna i väl avvägd sammansättning med vitaminer och mineraler. Överflödiga elektrolyter lagras inte i kroppen utan utsöndras via andning, avföring och urin och man kan därför inte fylla på depåerna i förväg utan man måste kompensera hunden efter ansträngningen. Bäst resultat och återhämtning fås om Canilyth Elit ges ca 10-30 minuter efter avslutat arbete.

För våra sällskapshundar är behovet av elektrolyter koncentrerat till de varma sommarmånaderna och vid vissa magstörningar där hundarna förlorar mycket vätska.

Elektrolyter förloras vid bl.a. hässjning och speciellt varma dagar ökar risken för uttorkning och det kan vara värdefullt att komplettera hundens dricksvatten med elektrolyter. Elektrolyterna kan med fördel ges på fodret men går även bra att lösa direkt i vatten.

Vid diarrétillstånd förloras mycket vätska och elektrolyter och bristerna som uppstår måste kompenseras. Eclipse Biofarmabs Canilyth är ett fodertillskott som ersätter de viktigaste elektrolyterna. Canilyth är en basprodukt och har inte kompletterats med extra vitaminer och mineraler då dessa sällan utgör en brist hos normalhunden. Detta för att minska risken för överdosering av onödiga ingredienser som normalhunden inte har behov av och för att skapa en mer prisvärd produkt.

Top