Välj en sida

NÄRINGSÄMNEN

 

En stor grupp ämnen som utgör viktiga byggstenar i kroppen. Mineraler delas in i makro- och mikromineraler (kallas även spårämnen). Till makro-mineralerna räknas kalcium, fosfor, magnesium, kalium, svavel och natrium. Till mikromineralerna räknas koppar, selen, järn, zink, jod, kobolt, mangan och molybden. Balansen mellan de olika mineralerna är viktig.

Magnesium är ett av kroppens viktigaste mineral, den behövs för ett flertal enzymer och är nödvändigt bl.a. för nerv- och muskelfunktion samt hjärta och kärl. Magnesium kan inte lagras i kroppen och måste därför ingår i den dagliga foderstaten. Det har visat sig att både människor och hästar ofta lider brist på magnesium. Vanligaste bristsymtomen hos hästar är nervositet, ”tittighet” och dåligt temperament. Vid magnesiumbrist kan kroppen inte hantera de ämnen som frigörs vid stress eller rädsla.   Anledningen till den ökande bristen på magnesium är utarmade jordar och att balansen i fodret mellan kalcium och magnesium är fel. Eclipse Biofarmabs Biomagnesium innehåller magnesium med hög biotillgänglighet.

Selen är ett spårämne som har en viktig fysiologisk funktion hos hästar. Den ingår nämligen i det enzym som tar hand om de fria radikalerna – ämnen som bildas vid kroppens förbrukning av syre. De fria radikalernas har en nedbrytande inverkan på kroppens vävnader och bidrar till dess åldrande. Selen bidrar till att bromsa den processen. Den spelar också en viktig roll för immunförsvaret och krävs för att de vita blodkropparna ska kunna bekämpa bakterier och andra mikroorganismer effektivt. Selen samspelar med vitamin E, och de båda kompletterar varandra samt stärker varandras effekt. De kan i viss omfattning också ersätta varandra. På de flesta platser i Sverige lider jordarna brist på naturligt selen. Därför är de flesta svenska foderråvaror fattiga på detta ämne. Det måste tillföras, vilket kan ske genom separat tillskott av selen eller genom ett färdigfoder som är selenberikat. Om ett selenberikat kraftfoder används ska Eclipse Biofarmabs Muskel-E användas som är ren vitamin E av hög kvalité. Används inte att selenberikat kraftfoder ska Eclipse Biofarmabs SeloE användas. SeloE består av E-vitamin och organiskt bundet selen. Att organiskt bundet selen lättare tas upp av hästen är väl dokumenterat. Detta på grund av att allt selen i växtriket är bundet på detta sätt. Med organiskt bundet selen minskar även risken för överdosering.
En grupp ämnen som behövs i många viktiga processer i kroppen, t ex ämnesomsättningen, fertiliteten och immunförsvaret. Vitaminer brukar delas in i fettlösliga (A, D och E) och vattenlösliga (B och C). En del vitaminer tillverkas i hästens kropp medan andra måste tillföras med fodret.    
    Slitage på leden minskas med starka muskler. Starka och smidiga muskler är inte bara en förutsättning för att orka röra sig på ett bra sätt. De bär också upp skelettet och avlastar lederna. Hästens prestationsförmåga påverkas om musklerna inte syresätts tillräckligt och efter träning blir musklerna stela och ömma om inte slaggprodukterna kan föras bort. E-vitamin, magnesium, selen och svavel (MSM) är helt avgörande för muskelprestationen. I Eclipce Biofarmabs sortiment finns olika fodertillskott som ger flera gynnsamma egenskaper för musklerna. Vitamin E är en antioxidant som har en viktig skyddsfunktion, speciellt för hästar som utför ansträngande arbete. Vitamin E motverkar den oxidation i kroppens celler som orsakas av s.k. fria radikaler – en process som leder till skador på cellerna. Under arbetet med att skydda musklerna från fria radikaler samverkar vitamin E med selen. Vitamin E är fettlösligt och lagras i fettvävnaderna, musklerna och levern. Behovet varierar med foderstatens sammansättning och hästens prestationsnivå. Brist på E-vitamin i foderstaten kan leda till muskelskador. Vitamin E medverkar också vid syreförsörjningen till musklerna och medverkar vid bildandet av blodkärl. Den har betydelse för immunförsvaret och fertiliteten.  

 

En mycket stor grupp ämnen som skyddar kroppen från de fria radikaler som bildas när syre bryts ner i de naturliga processer som hela tiden pågår i kroppen. Vid t ex stress och hård belastning ökar antalet fria radikaler och behovet av antioxidanter ökar. Kroppen kan tillverka vissa antioxidanter själv medan andra måste tillföras med fodret.

Ett tjugotal ämnen som tillsammans bygger upp protein. Protein behövs överallt i kroppen och har t ex stor betydelse för muskulaturen. Upptaget av aminosyror påverkas av olika faktorer och försämras när hästen blir äldre. Vissa aminosyror är livsnödvändiga (t ex lysin och metionin) och behöver tillföras varje dag.   MSM är en del av aminosyrorna som gör bl a  cellväggarna elastiska och mer genomträngliga, vilket förenklar cellens näringsupptag och syresättning, samtidigt som slaggprodukter lättare kan föras bort. MSM är inblandad i en mängd processer i kroppen och är en förutsättning för många funktioner. MSM hjälper till att skapa aminosyrorna Metionin, Cystein, Cystin och Taurin. Starka antioxidanter som bl a  neutraliserar gifter i kroppen. Upptaget av flera B-vitaminer är också beroende av MSM. Hästars främsta källa till MSM är gräs. MSM-halten minskar betydligt när gräset torkas till hö och är i princip obefintligt i hösilage. En häst som går ute på gräs några timmar per dag och fodras med hösilage får därför i sig väldigt lite MSM. Behovet ökar dessutom ju mer hästen används och ju äldre hästen är. MSM kan ges till hästar utan risk för överdosering, eftersom det anses som ett helt giftfritt fodertillskott. För hästar syns MSM-användning på bl a musklernas återhämtning efter hårt arbete och på deras smidighet och rörlighet. Eclipse Biofarmabs MSM100 består av 100 % MSM av hög kvalité när foderstaten behöver kompletteras med svavel.

 

Ordet elektrolyt kommer av grekiskans elektron och lysis d.v.s. fritt översatt elektronlösning och består av fria joner i vattenlösning. Dessa joner är viktiga för att upprätthålla det som kallas ”spänningspotential” över cellernas membran, vägg, och som är avgörande för kroppens förmåga att transportera vatten mellan celler. Hästens svett är vad man kallar hyperton vilket betyder att svetten innehåller högre koncentration av joner än blod och kroppsvätskor i övrigt. Hästar som svettas förlorar natrium, kalium, klorid, kalcium, magnesium, mangan, zink och spårämnen förutom vatten. Anna Jansson vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, i Uppsala har i studier visat att en häst under ett simulerat travlopp i 35 graders värme kan tappa så mycket som 12 kg vätska. Hårt arbetande hästar kan snabbt utveckla elektrolytobalans och vätskebrist som ett resultat av svettning. Tänk även på att hästar normalt förlorar vätska och elektrolyter vid andning, urinering och avföring. Det normala dagsbehovet för en 500 kg häst är beräknat till mellan 20-40 gram salt. Under vintern då hästen svettas mindre dricker de ofta inte lika mycket, vilket kan bidra till uttorkning. Hästens blod har en högre halt av natriumklorid – dvs koksalt – än vad människan har. När hästen svettas förlorar den därför förhållandevis stora mängder koksalt. Dessa mängder tas i första hand från blodet. En häst som arbetar hårt under en timme kan förlora upp till 130 g koksalt. Natriumklorid är således den viktigaste elektrolyten. Brist på natrium kan leda till minskad blodvolym. Vid långvarig brist påverkas kroppens förmåga att hålla kvar vatten och kroppsvikten sjunker. Obehandlat kan uttorkning leda till muskelkramp, bristfällig syre-, energi- och vätske- transport genom kroppen, njurproblem, oförmåga att svettas, dålig återhämtning efter ansträngning och flera andra problem. SLU redovisar också en undersökning på långdistanshästar. De rekommenderar att hårt arbetande hästar efter tävling och hård träning ges salt som fysiologisk koksaltlösning (ca 9 g salt per liter vatten) eller direkt i fodret i den ungefärliga mängd som de förlorat. Elektrolytlösningar komponerade för häst innehåller ersättning för det hästen förlorar vid svettning och som förebygger uttorkning och stimulerar vattenintag och aptit. Den enklaste formen av elektrolyt är ren natriumklorid, salt och finns i vårt sortiment som Eclipse Biofarmabs Salt. Vi har även Eclipse Biofarmabs Rehalyt Basic, en saltersättning innehållande, förutom natrium, även kalcium, magnesium samt glycin (för förbättrat upptag). Utöver dessa tillskott har vi även ett boosterpreparat, Eclipse Biofarmabs Rehalyt, för att även tillgodose tävlingshästens behov av vitaminer och antioxidanter i samband med tävling och krävande transporter.

 

Byggstenarna i fett som bl a är en energikälla, påverkar hästens hull och bidrar till en blank päls. Fettsyrorna omega-3 och omega-6 är livsnödvändiga.