Kvalitetsprodukter för hästar sedan 1983

HOVAR

”INGEN HOV, INGEN HÄST”

Det är inte helt ovanligt att hästar inte kan tränas eller tävlas p.g.a. av dålig hornkvalitet eller andra hovproblem.
Hästens hov påverkas av flera faktorer som t.ex. miljö, arv och användningsområde. I det att vi använder hästen på olika sätt har de också olika behov. Många hästar klarar sig fint helt utan skor men tyvärr är det många som trots skor har svåra problem.

Miljö och arv påverkar såväl hovarnas form som kvalitet vilket i det negativa fallet kan leda till sönderfallande hovar med dålig tillväxt och därigenom svårigheter att tillpassa och få beslag att sitta kvar. Opigmenterade hovar sägs vara av sämre kvalitet men detta har inte kunnat bevisas inom forskningen men det anses av många som en ”beprövad” sanning.

Dålig horntillväxt är en vanlig orsak till problem som dessutom är svår att komma till rätta med. Massage av kronränder är en väg att gå och i samband med detta finns det flera olika krämer som kan vara till hjälp.

Viktigast av allt är dock att tillse att hästen har tillräckligt med ”byggstenar” för produktion av fullgott horn. Detta är tyvärr inte alltid fallet då näringsinnehållet i våra fodermedel inte alltid är tillräckligt eller adekvat. Komplettera därför gärna hästens foderstat med framförallt biotin och kisel för bästa hornkvalitet. Dessa ämnen är viktiga för keratinocyternas, hudcellernas uppbyggnad.

Hos Eclipse Biofarmab finns den allsidiga produkten HoofBuilder som innehåller mycket hög koncentration av biotin kompletterat med kiselgur och MSM för att optimera näringsbehovet. Detta blandat med den prebiotiska kostfibern inulin för högsta biotillgänglighet.

Det svåra med produkter, vars syfte är att förbättra hornkvalitén, är att de måste ges under lång tid innan man kan se resultat. De kompletterande näringsämnena kan bara påverka det horn som nybildas och då horntillväxten sker från kronranden tar det upp till ett år innan man ser resultatet av det insatta tillskottet.

Top