Välj en sida

KVALITETS- OCH MILJÖPOLICY

Kvalitetspolicy

Eclipse Biofarm AB ska uppfylla kundernas krav på produkter och tjänster inom fodertillskotts- och vårdproduktsområdet. Vi ska med välutbildade och motiverade medarbetare producera fodertillskott och vårdprodukter av hög kvalitet till framförallt hästar men även hundar, katter och andra djur. Vi ska ständigt förbättra våra produkter och verksamheten.

Miljöpolicy

Inom Eclipse Biofarm AB ska vi:
• Följa lagar och andra krav som berör oss som fodertillskotts- och vårdproduktstillverkare.
• Ständigt arbeta med miljöfrågor så att vi kan uppnå miljövinster, som bidra till en bättre yttre miljö.
• Vara miljömedvetna i alla processer och tjänster som vi utför.
• Källsortera vårt avfall så effektivt som möjligt.
• I första hand välja leverantörer som bedriver ett aktivt miljöarbete.
• Hushålla med våra resurser såsom råvaror, material och energi.
• Ge medarbetarna fortlöpande information om miljöarbetet och möjlighet till utbildning när så behövs.