Välj en sida

LEDER

Hyaluronsyra (HA) förekommer naturligt i höga koncentrationer i bl.a. ledbrosk och ledvätska hos djur och människor där den har en viktig smörjande och stötdämpande effekt. Vid ökad belastning, som hård träning eller hos äldre hästar kan mängden HA minska och ledvätskan tunnas då ut. Då viskositeten minskar förlorar ledvätskan sin skyddande och stötdämpande funktion. Viskositeten ökar igen vid vila men om återhämtningstiden blir för kort belastas leden vid nästa träningstillfälle och träningen kan då orsaka skada. Tillsätts HA i fodret så säkerställs den tjockflytande, skyddande konsistensen på ledvätskan och leden skyddas.

I tarmen finns specifika receptorer som transporterar hyaluronsyra till blodet som för den vidare till lederna. Storleken på hyaluronsyra-molekylen styr effekten i leden, ju större molekyl desto bättre.

Hyaluronsyramolekylen i Eclipse Biofarmabs BioLuron håller mycket hög kvalitet och den har en storlek på 1 300 000 Da vilket motsvarar en mycket stor molekyl. Daglig tillförsel av hyaluronsyra (med hög molekylvikt) i fodret till tävlingshästar har visat sig ha positiva effekter för att bibehålla en normal ledfunktion. I Eclipse Biofarmabs sortiment finns även Bioglucomin HA samt Bioglucomin Competition som innehåller hyaluronsyra av hög kvalitet och molekylvikt.

Ledbroskets viktiga funktion är att fördela och utjämna det tryck som uppstår vid belastning. Chondroitinsulfat är en naturligt förekommande molekyl i ledbrosket, som gör att brosket verkar stötdämpande. Normalt sker en långsam omsättning (nedbrytning och uppbyggnad) av ledbrosket. För den uppbyggande processen krävs chondrotitinsulfat som byggstenar.

Naturlig förekomst av chondroitinsulftat minskar med stigande ålder och vid ledskada. Då hästen tränas och tävlas hårt, ökar omsättningen av broskvävnaden. När Bioglucomin Competition ges i fodret bildas ett överskott av byggstenar och broskbildningen stimuleras. Bioglucomin Competition har INGEN tävlingskarens.

Glukosamin är en kroppsegen substans som utgör en viktig komponent i bildandet av senor, leder och brosk. Glukosaminen i Eclipse Biofarmabs Bioglucomin och Bioglucomin HA är en naturlig produkt framställd av skaldjur, med extra hög upptagningsförmåga. Glukosamin ingår naturligt i kroppen och deltar i bildandet av ledbrosk. Tillsatsen av mangan hjälper till vid uppbyggandet (nybildandet) av brosk. Produkterna innehåller även metionin, en lättupptaglig källa till svavel som också är nödvändigt i broskuppbyggnad. Med stigande ålder eller vid hård träning minskar kroppens egen förmåga att tillverka tillräckliga mängder glukosamin. Fr.o.m 1 juli 2020 är tävlingskarens på glukosamin 0 timmar. 

Gurkmeja (Curcuma Longa) är en kraftfull antioxidant med stark förmåga att neutralisera fria radikaler. Det aktiva ämnet heter curcumin och är mycket känsligt för luft, fukt och ljus. Detta ställer speciella krav på bearbetning, transport och förpackning. Gurkmejan i Eclipse Biofarmabs BioSynov Complex kommer från en leverantör som är specialiserad på örter till kosttillskott. När gurkmeja används som krydda (ingår i curry) har man inga krav på att bevara det aktiva ämnet. Det innebär att kryddgurkmejan vanligtvis innehåller låga halter av curcumin. BioSynov Complex innehåller även glukosamin, samt lecitin och vitaminer som verkar synergistiskt med gurkmejan och glukosaminen. Allt i koncentrerad och standardiserad form. Produkten förpackas i dospåsar för att curcuminet, inte ska ta skada av att förvaras i stallmiljö.

Nypon innehåller rikligt med naturlig C-vitamin, antioxidanter, aminosyror, mineraler, spårämnen och organiska syror vilka alla hjälper till att hålla hästen frisk. De olika komponenterna har var för sig goda egenskaper och samverkar för en generellt bättre hälsostatus. Nyponpulver används flitigt för humant bruk och dess effekt är dokumenterad i flera vetenskapliga skrifter. Vetenskapliga studier har gjorts på såväl möss som människor. Strandnyponen (Rosa Canina Litorina) är rik på galaktolipider som anses ha många goda egenskaper. Studier visar att ”galaktolipider” i nypon kan skydda våra broskceller Galaktolipider hjälper även till att producera kollagen och brosk som skyddar lederna. Råvaran i Eclipse Biofarmabs Bio Rosa CL består av 100% rent nyponpulver av hög kvalité från Chile.

Eclipse Biofarmabs Liniment Blue är ett dubbelverkande (först kylande sedan värmande) liniment för sporthästens muskler, senor, leder och ligament. Med sin dubbelverkan är Liniment Blue mycket allsidiga och används på både mjukdelar (muskler) och på hårda delar (senor, leder och ligament). Före träning är behandling med liniment ett utmärkt sätt att förbereda och värma musklerna innan den fysiska uppvärmningen. Liniment Blue ger en behaglig värme som hjälper musklerna till snabb återhämtning.

Med sin dubbelverkan stoppas effektivt en uppkommen inre blödning från att eskalera. Detta är den kylande effektens syfte. I takt med att kylan avtar kommer värmeverkan i produkten att tvinga dit nytt friskt blod som hjälper till att läka ut skadan. Liniment Blue är mild och kan därför användas så ofta det behövs. Observera att Liniment Blue innehåller mentol och därför har 96 timmars tävlingskarens.

Eclipse Biofarmabs Ice gel är ett kylande liniment av högsta kvalitet för hästens muskler, leder och senor. Ger en behagligt kylande känsla. Lätt att använda. Stryk på ett rikligt lager på det aktuella stället. Observera att Ice gel innehåller mentol och därför har 96 timmars tävlingskarens.

Hästfolk har sedan urminnes tider kylt hästens ben med vatten och leror efter hårda ansträngningar. Eclipse Biofarmabs Swede Clay är en kyllera för häst. Används efter hårda arbeten och vid den dagliga skötseln av hästens ben. Stjäl värme från benen, vilket ger en djupverkande effektiv avkylning. För vård av mindre bristningar direkt efter hård ansträngning. Med kylning minskar genomströmningen i blodsystemet så att mindre blödningar i huden och ytliga vävnader kan läka snabbare. För att sedan värma, vilket resulterar i bortforslandet av slaggprodukter och att blodet strömmar snabbare på det aktuella stället och på så vis läker ut skadan, används med fördel Eclipse Biofarmabs Bioflog en extra stark värmelera för sporthästar.

Arnica nontana eller slåttergubbe, som den också kallas, är en flerårig växt som tillhör familjen korgblommiga växter och som har används som läkemedelsväxt sedan lång tid tillbaka. I Eclipse Biofarmabs sortiment finns Arnika och Arnika Gel. Arnika används för massage och kan med fördel även användas som våtvarmt omslag till sporthästens senor, leder och ligament. Arnika gel är ett liniment av hög kvalité, baserad på äkta arnikatinktur för massage av den tränande och tävlande hästens muskler.

PRODUKTER SOM KAN REKOMMENERAS FÖR HÄSTENS LEDER