Välj en sida

BETTER BLOOD

Med vitamin B12 och folsyra.
Bra blodvärden är en av förutsättningarna för att hästen skall prestera optimalt på tävlingsbanan. Blodet svarar bl a  för syretransp
orten från lungorna till kroppens vävnader. Det är järnet som är bundet i hemoglobinet i de röda blodkropparna som ger blodet dess färg och det är hemoglobinet som binder syre och transporterar det i kroppen. Oftast innehåller fodret tillräcklig mängd järn för att tillgodose hästens behov, men hästen kan behöva hjälp med att ta upp det.

• Vitamin B12 och folsyra
• Med prebiotika för effektivt upptag av järn
• För hårt arbetande hästar

Artikel nr: 0916 Kategorier: ,

Beskrivning

Bra blodvärden är en av förutsättningarna för att hästen skall prestera optimalt på tävlingsbanan. Blodet svarar bl a för syretransporten från lungorna till kroppens vävnader. Det är järnet som är bundet i hemoglobinet i de röda blodkropparna som ger blodet dess färg och det är hemoglobinet som binder syre och transporterar det i kroppen. Oftast innehåller fodret tillräcklig mängd järn för att tillgodose hästens behov, men hästen kan behöva hjälp med att ta upp det.

Om man behöver förbättra hästens blodvärde kan man antingen tillföra extra järn eller tillföra näringsämnen som underlättar järnupptaget från det dagliga fodret och medverkar vid nybildningen av röda blodkroppar. För en hårt tränande individ är den sistnämnda vägen att föredra.

Folsyra och vitamin B12 är vattenlösliga vitaminer. Redan på 1940-talet framlades bevis på Folsyrans betydelse för blodbildningen. Folsyra (Vitamin B9) behövs bland annat för produktion av protein, för cellens metabolism och för tillverkning av DNA.
Vitamin B12 behövs bland annat för att bilda protein, den är viktig för hjärtat och nervsystemets funktion samt för produktion av olika signalsubstanser och tillverkning av DNA. Vitamin B12 och Folsyra samverkar även vid bildandet av röda blodkroppar.
Inulin är en metabolisk kostfiber (prebiotika) som bidrar till en hälsosam tarmflora, vilket är en förutsättning för ett effektivt järnupptag.

PRODUKTBESKRIVNING
Kompletterande fodertillskott till häst. Vitamin B12 med folsyra och prebiotika.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Fodertillskott som används bl.a. som förberedelse inför viktiga tävlingar, Better Blood är en kvalitetsprodukt som tillverkas under laboratoriekontroll.

SAMMANSÄTTNING
Inulin (79,9%), Folsyra, Vitamin B-premix

DOSERING
1 dosmått=13 g, blandas i kraftfodret.

ARTIKELNUMMER & VOLYM
0916 – 400 g

PRODUKTBLAD