Välj en sida

BIOFECT

Kraftfullt rengöringsmedel och desinfektionsmedel som är skonsamt mot transportens aluminium! Förebygger smittspridning och kan även användas som tvättmedel.

• Rengör och descinficerar
• Verksamt vid låg temperatur
• Kan även användas som tvättmedel

Artikel nr: 0550 Kategorier: ,

Beskrivning

Kraftfullt rengöringsmedel och desinfektionsmedel som är skonsamt mot transportens aluminium! Förebygger smittspridning och kan även användas som tvättmedel.

Biofect är ett koncentrerat alkaliskt flytande rengöringsmedel med kombinerad rengörande och desinficerande verkan. Den aktiva substansen tillhör gruppen kvartära ammoniumföreningar och är dokumenterat effektiv mot såväl grampositiva (bl a EHEC, Salmonella Typhimurium, Campylobacter Jejuni) som gram-negativa bakterier (bl a Staphylococcus Aureus, Listeria monocytogenes), virus, svamp och mögel.

Biofect innehåller väldokumenterade råvaror och följer t ex OECD:s riktlinjer, dvs krav på att de ingående ämnena är lätt biologiskt nedbrytbara. Biofect är effektiv vid låg temperatur, är utan hälsorisker för djur och människor och har ingen negativ påverkan på metaller.

PRODUKTBESKRIVNING
Kraftfullt rengöringsmedel OCH desinfektionsmedel som är skonsamt mot transportens aluminium! Förebygger smittspridning och kan även användas som tvättmedel.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Produkten kan användas för rengöring av alla typer av djurstallar, boxar, hästtransporter, kliniker, djurtransporter och andra utrymmen där man vill förebygga smittspridning. Går även bra att använda i tvättmaskinen vid tvätt av täcken mm.

ARTIKELNUMMER & VOLYM
600413 – 100 ml Pick & mix
0550 – 2,5 liter

PRODUKTBLAD

 

 

 

 

 

SÄKERHETSDATABLAD