Välj en sida

MUSKEL-E

E – vitamintillskott för häst.
Brist på E-vitamin i foderstaten kan leda till muskelskador. Vitamin E är fettlösligt och lagras i musklerna, fettvävnaderna och levern. Det är viktigt att inte överdosera vitamin E. Innehåller ej selen – speciellt framtaget för att tillgodose E-vitaminbehovet hos hästar som får tillräckligt med selen via mineralfoder, fullfoder, slicksten etc.

• Vitamin E
• Används när fodrets innehåll ej täcker behovet
• Vid hård ansträning, t ex tävling och resor

Artikel nr: 1137, 1138, 1117 Kategorier: , , ,

Beskrivning

Vitamin E är en antioxidant som har en viktig skyddsfunktion i kroppen, då den tillskrivs en förmåga att oskadliggöra de s k fria radikalerna som bryter ner musklerna vid arbete. Vitamin E motverkar den oxidation i kroppens celler som orsakas av fria radikaler – en process som ohindrat, leder till skador på cellerna. Vitamin E medverkar också vid syreförsörjningen till musklerna och vid bildandet av blodkärl, den har även betydelse för immunförsvaret och fertiliteten.

Hästen får via inandningsluften i sig större mängd fria radikaler ju mer den arbetar, vilket innebär att behovet av E-vitamin ökar vid hårt arbete. Behovet varierar med foderstatens sammansättning, träning och hästens prestationsnivå.
Andra omständigheter som ger ökat E-vitaminbehov är kyla, utfodring med ny havre, syrat foder samt dräktighet.

Brist på E-vitamin i foderstaten kan leda till muskelskador. Vitamin E är fettlösligt och lagras i musklerna, fettvävnaderna och levern. Det är viktigt att inte överdosera vitamin E. Innehåller ej selen – speciellt framtaget för att tillgodose E-vitaminbehovet hos hästar som får tillräckligt med selen via mineralfoder, fullfoder, slicksten etc.

PRODUKTBESKRIVNING
E – vitamintillskott för häst.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Ges då fodret ej innehåller tillräckligt med E-vitamin samt vid hård ansträngning, t ex tävling och hårdare träning.

SAMMANSÄTTNING
Dextros

DOSERING
Vid hård ansträngning:
1 dosmått blandas i kraftfodergivan på morgonen och 1 dosmått blandas i första kraftfodergivan efter ansträngningen.

När foderstaten är E-vitaminfattig:
1 dosmått dagligen, blandas i kraftfodret.

1 dosmått = 22 g

ARTIKELNUMMER & VOLYM
1137 – 900 g
1138 – 1,8 kg
1117 – 5,4 kg

PRODUKTBLAD