Kvalitetsprodukter för hästar sedan 1983

Tips & Råd

Frågor & Svar

Om vi vill ge Master Muscle till vår ponny vilken dos rekommenderar ni?

Dosförpackningen är beräknad att fungera till en 500 kilos häst och är tänkt att ges som en ”kur” 1 månad i taget när hästen har en hårdare träningsperiod. Detta fungerar bra både till större och mindre hästar. Då dosförpackningen även innehåller E-vitamin i ett optimerat förhållande till gammaoryzanol bör man inte ge andra E-vitaminprodukter i samma fodergiva. Risken för överdosering är nästan obefintlig men för mycket små hästar/ponnyer kan dosanpassning vara lämpligt. Observera att en öppnad dospåse har kort hållbarhet och förlorar snart sitt garanterade innehåll och bör användas inom bara någon enstaka dag.

Har Master Muscle någon tävlingskarens?

Produkten är helt tillåten och kan användas utan tävlingskarens inom Sverige och inom ramen för FEI:s reglemente.

På flera av era produkter står det att de innehåller ASKA, varför det?

Vilka beståndsdelar som ska och får specificeras på etiketterna regleras av EU-förordningar. En sådan beståndsdel är ASKA. Man förbränner produkten för att se hur mycket aska som blir kvar. Organiska ämnen brinner upp. Det som blir kvar är mineraler av olika sorter. Blir råaskahalten högre än 40% räknas fodret som ett mineralfoder. Det finns naturligtvis inte aska i själva produkten.

Jag har köpt er produkt Biosynov Complex åt min häst. När jag läser innehållsförteckningen står det under ”analytiska beståndsdelar” att den innehåller 10% råprotein, 9% råaska, 8,8% råfett och råoljor, 4,3% växttråd, 6,2% vattenhalt och 0(?)% natrium.

Råprotein, råaska, råfett och råoljor, växttråd och natrium är obligatoriska att ange. Även om det är 0% natrium så måste det anges. Dessa är värden man anser är viktiga att veta i samband med utfodring av djur.

Vattenhalten är endast obligatorisk att ange om den överstiger 14% för foder som inte är mineralfoder, d.v.s. den deklarationen kommer att försvinna från de flesta etiketter efter hand som vi förnyar dem.

Nästan allt av det som inte deklarerats består av kolhydrater och bland annat inulin räknas till dessa. Andelen kolhydrater är inte obligatorisk att ange. Det kan även finnas spår av mineraler där mängderna är så små att det inte är relevant att ange det.

Av rent praktiska skäl kan vi inte ange allt, eftersom det är begränsat med plats på etiketten, men vi har skyldighet att svara om kunden ringer och vill ha mer detaljerad information. (Och för att ge god service svarar vi naturligtvis gärna på kundernas frågor och tar reda på det vi inte vet).

Det är svårt nog att få plats med all obligatorisk information och därför anges inte så mycket utöver den. Kontaktuppgifterna anges noggrant av den anledningen att kunderna ska kunna kontakta oss med tilläggsfrågor.

Är det någon karens på fodertillskottet BioGlucomin?

BioGlucomin och BioGlucomin HA innehåller glukosamin och alla produkter med glukosamin har 96 timmars tävlingskarens från och med januari 2015. Däremot har vi tagit fram BioGlucomin Competition som inte har någon tävlingskarens då den istället innehåller chondroitionsulfat.

Kan jag ge BioGlucomin till min katt?
Ja, det går bra. Vår produkt BioGlucomin är framtagen och utvecklad för häst respektive hund men det finns inget som hindrar att produkten även ges till katt. Viktigt med dosanpassning efter vikt. Vid stelhet och ledproblem är viktreducering den viktigaste åtgärden.

Vad är skillnaden på Linfröolja och Kentucky Karron Oil?

Både Linfröolja och Kentucky Karron Oil är baserade på linfröolja. I Kentucky Karron Oil är linfröoljan behandlad för att de långa fettmolekylerna ska delas upp i mindre molekyler som är lättare för hästen att använda sig av. Om hästen är mycket känslig så rekommenderar vi Kentucky Karron Oil som är snällare mot magen.

Vad är skillnaden på Fiberplex och Fiberplex sensitive?

Fiberplex och Fiberplex senitive är båda ett dietiskt fodertillskott att använda vid matsmältningsstörningar innehållande lecitin, B-vitaminer och metionin. Skillnaden är att Fiberplex sensitive inte innehåller fermenterad jäst och används till hästar med extra känslig matsmältningsapparat.

Är det karens på UltraShield?

Det finns ingen tävlingskarens på UltraShield. Däremot så har UltraShield en slaktkarens för livsmedelsproduktion på 60 dagar.

UltraShield på hund?

UltraShield är framtagen till häst och vi säljer den enbart till häst. På marknaden finns produkter som är framtagna för hundar och katter.

Kan jag använda UltraShiled på dräktiga/digivande ston och eller föl?

UltraShield går bra att använda på dräktiga ston. Till digivande ston rekommenderar vi inte att man använder UltraShiel då fölet riskerar att få i sig medlet då den slickar eller tuggar på stoet. Ska inte användas på föl under 12 veckor.

Kan jag själv äta era tillskott?

Våra fodertillskott är framtagna till hästar eller hundar/katter och registrerade hos jordbruksverket som tillskott till hästar, hundar eller katter. Däremot håller våra råvaror minst livsmedelskvalitet och även ibland farmaceutisk kvalitet vilket innebär att om vi enbart tittar på råvarorna så kan människor äta våra produkter, men som sagt, vi har bara tagit fram dem till djur.

Jag hittar inget mått i min burk?

Ibland hamnar måtten långt ner i pulvret då burken omskakas vid transport. Skulle den inte gå att hitta kan butiken, där du köpte burken, hjälpa dig.

Vilka av era produkter har tävlingskarens?

Den 1:e januari 2015 infördes det nya karenstider i Sverige för en del ämnen som används i vissa fodertillskott och utvärtes produkter. Av våra produkter är det fodertillskott med glukosamin, d.v.s. Biosynov Complex, BioGlucomin och BioGlucomin HA, som berörs. Av utvärtes produkter är det Liniment Blue och Ice Gel, som innehåller mentol, som nu fått karens. Sedan årsskiftet 2015 har vi märkt upp våra produkter som har tävlingskarens med denna information för att det inte ska råda något tvivel för våra kunder om vad det är som gäller.

Det sitter ett märka med BSD på produkterna, varför det?

BSD står för Branschorganisationen för Svenska Djurvårdsprodukter. Märkningen är en trygghet och garanti för både återförsäljare och konsument att produkten uppfyller myndigheternas och sportorganisationernas regelverk. BSD-märkta produkter innehåller inga ämnen som har tävlingskarens om detta inte anges med tydlig information om den i så fall gällande karenstiden.

Var finns karenstidslistor för fodertillskott och utvärtes produkter?

På Svensk Travsports hemsida (https://www.travsport.se/polopoly_fs/1.362848!/menu/standard/file/karenstider_hastvardsprodukter_fodertillskott_2014-12-30.pdf) och på Svenska Ridsportförbundets hemsida (http://www3.ridsport.se/Tavling/Dopning/Karenstidslistor/Listaoverolikavaxtbaseradesubstansermmochderaskarenstider/) kan du hitta listorna med de ämnen som medför karens vid tävling.

Elektrolyter

Ordet elektrolyt kommer av grekiskans elektron och lysis d.v.s. fritt översatt elektronlösning och består av fria joner i vattenlösning. Dessa joner är viktiga för att upprätthålla det som kallas ”spänningspotential” över cellernas membran, vägg, och som är avgörande för kroppens förmåga att transportera vatten mellan celler.

Hästens svett är vad man kallar hyperton vilket betyder att svetten innehåller högre koncentration av joner än blod och kroppsvätskor i övrigt. Hästar som svettas förlorar natrium, kalium, klorid, kalcium, magnesium, mangan, zink och spårämnen förutom vatten.

Anna Jansson vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, i Uppsala har i studier visat att en häst under ett simulerat travlopp i 35 graders värme kan tappa så mycket som 12 kg vätska.

Hårt arbetande hästar kan snabbt utveckla elektrolytobalans och vätskebrist som ett resultat av svettning. Tänk även på att hästar normalt förlorar vätska och elektrolyter vid andning, urinering och avföring. Det normala dagsbehovet för en 500 kg häst är beräknat till mellan 20-40 gram salt. Under vintern då hästen svettas mindre dricker de ofta inte lika mycket, vilket kan bidra till uttorkning.

Hästens blod har en högre halt av natriumklorid – d,v.s. koksalt – än vad människan har. När hästen svettas förlorar den därför förhållandevis stora mängder koksalt. Dessa mängder tas i första hand från blodet. En häst som arbetar hårt under en timme kan förlora upp till 130 g koksalt. Natriumklorid är således den viktigaste elektrolyten. Brist på natrium kan leda till minskad blodvolym. Vid långvarig brist påverkas kroppens förmåga att hålla kvar vatten och kroppsvikten sjunker.

Obehandlat kan uttorkning leda till muskelkramp, bristfällig syre-, energi- och vätske- transport genom kroppen, njurproblem, oförmåga att svettas, dålig återhämtning efter ansträngning och flera andra problem.

SLU redovisar också en undersökning på långdistanshästar. De rekommenderar att hårt arbetande hästar efter tävling och hård träning ges salt som fysiologisk koksaltlösning (ca 9 g salt per liter vatten) eller direkt i fodret i den ungefärliga mängd som de förlorat.

Elektrolytlösningar komponerade för häst innehåller ersättning för det hästen förlorar vid svettning och som förebygger uttorkning och stimulerar vattenintag och aptit. Den enklaste formen av elektrolyt är ren natriumklorid, salt och finns i vårt sortiment som Eclipse Biofarmabs Salt.Vi har även Eclipse Biofarmabs Rehalyt Basic, en saltersättning innehållande, förutom natrium, även kalcium, magnesium samt glycin (för förbättrat upptag). Utöver dessa tillskott har vi även ett boosterpreparat, Eclipse Biofarmabs Rehalyt, för att även tillgodose tävlingshästens behov av vitaminer och antioxidanter i samband med tävling och krävande transporter.Även Hundar behöver elektrolyter

Eclipse Biofarmabs Canilyth Elit är en produkt utvecklad för mycket hårt arbetande hundar. Canilyth Elit är sammansatt på ett sätt så att hunden snabbt ska återhämta sig efter hård ansträngning och innehåller de viktiga elektrolyterna i väl avvägd sammansättning med vitaminer och mineraler. Överflödiga elektrolyter lagras inte i kroppen utan utsöndras via andning, avföring och urin och man kan därför inte fylla på depåerna i förväg utan man måste kompensera hunden efter ansträngningen. Bäst resultat och återhämtning fås om Canilyth Elit ges ca 10-30 minuter efter avslutat arbete.

För våra sällskapshundar är behovet av elektrolyter koncentrerat till de varma sommarmånaderna och vid vissa magstörningar där hundarna förlorar mycket vätska.

Elektrolyter förloras vid bl.a. hässjning och speciellt varma dagar ökar risken för uttorkning och det kan vara värdefullt att komplettera hundens dricksvatten med elektrolyter. Elektrolyterna kan med fördel ges på fodret men går även bra att lösa direkt i vatten.

Vid diarrétillstånd förloras mycket vätska och elektrolyter och bristerna som uppstår måste kompenseras. Eclipse Biofarmabs Canilyth är ett fodertillskott som ersätter de viktigaste elektrolyterna. Canilyth är en basprodukt och har inte kompletterats med extra vitaminer och mineraler då dessa sällan utgör en brist hos normalhunden. Detta för att minska risken för överdosering av onödiga ingredienser som normalhunden inte har behov av och för att skapa en mer prisvärd produkt.

”Ingen hov ingen häst!”

Det är inte helt ovanligt att hästar inte kan tränas eller tävlas p.g.a. av dålig hornkvalitet eller andra hovproblem.
Hästens hov påverkas av flera faktorer som t.ex. miljö, arv och användningsområde. I det att vi använder hästen på olika sätt har de också olika behov. Många hästar klarar sig fint helt utan skor men tyvärr är det många som trots skor har svåra problem.

Miljö och arv påverkar såväl hovarnas form som kvalitet vilket i det negativa fallet kan leda till sönderfallande hovar med dålig tillväxt och därigenom svårigheter att tillpassa och få beslag att sitta kvar. Opigmenterade hovar sägs vara av sämre kvalitet men detta har inte kunnat bevisas inom forskningen men det anses av många som en ”beprövad” sanning.

Dålig horntillväxt är en vanlig orsak till problem som dessutom är svår att komma till rätta med. Massage av kronränder är en väg att gå och i samband med detta finns det flera olika krämer som kan vara till hjälp.

Viktigast av allt är dock att tillse att hästen har tillräckligt med ”byggstenar” för produktion av fullgott horn. Detta är tyvärr inte alltid fallet då näringsinnehållet i våra fodermedel inte alltid är tillräckligt eller adekvat. Komplettera därför gärna hästens foderstat med framförallt biotin och kisel för bästa hornkvalitet. Dessa ämnen är viktiga för keratinocyternas, hudcellernas uppbyggnad.

Hos Eclipse Biofarmab finns den allsidiga produkten HoofBuilder som innehåller mycket hög koncentration av biotin kompletterat med kiselgur och MSM för att optimera näringsbehovet. Detta blandat med den prebiotiska kostfibern inulin för högsta biotillgänglighet.

Det svåra med produkter, vars syfte är att förbättra hornkvalitén, är att de måste ges under lång tid innan man kan se resultat. De kompletterande näringsämnena kan bara påverka det horn som nybildas och då horntillväxten sker från kronranden tar det upp till ett år innan man ser resultatet av det insatta tillskottet.

Kolik och loppfrö (psyllium)

En häst som får kolik bör komma under veterinärbehandling snarast.

Kolik är samlingsnamnet på sjukliga tillstånd i hästens bukhåla. Det är ett allvarligt tillstånd och kan i det värsta scenariot leda till att hästen avlider. Inom begreppet kolik finns ett flertal varianter som t.ex. gaskolik, förstoppning och tarmfellägen av olika slag. De olika formerna har olika bakgrund och förlopp även om symptombilden ofta är densamma. Det mest avgörande för en framgångsrik behandling är att fastställa vilken typ av kolik just den hästen drabbats av, de olika typerna av kolik kan vara olika allvarliga och kräver ofta olika behandlingsåtgärder.

Vid en kolikundersökning gör veterinären en bedömning av hästens allmäntillstånd och väger samman denna med den sjukdomsberättelse som ägaren/vårdaren kan ge. Vid en klinisk undersökning bedöms hästens cirkulation och hydreringsgrad och mha auskultation av bukljud och ev. rektalisering och nässvaljsondering försöker veterinären fastställa vilken typ av kolik hästen har för att kunna rikta sin terapi (behandling).
I de fall möjlighet finns kan även en ultraljudsundersökning bidra med viktig information.

I sjukdomsförloppets olika skeden kan det vara svårt att säkert säga vad som är felet och det är därför viktigt att kontinuerligt och återkommande upprepa undersökningen för att snabbt kunna anpassa behandlingen. I svåra fall kan kirurgi vara enda utvägen.

Vid förstoppningstillstånd riktas behandlingen först för att lösa blockeringen och samtidigt befria hästen från smärtor och normalisera allmäntillstånd och vätskebalans. För att åstadkomma detta finns flera tillvägagångssätt och mediciner som kan användas och veterinären väljer det som i det enskilda fallet är mest tillämpbart baserat på diagnos, tillgång, status och ev. hästens temperament. När förstoppningen lösts och hästens allmäntillstånd normaliserats är det viktigt att minska risken för återfall och identifiera vad som orsakat problemet.

En orsak till förstoppning kan vara ansamling av sand i hästens tarm. Under perioder då det är dåligt med betesgräs i hagar och t.ex. vid utfodring direkt på marken eller vid bete på sandrika jordar föreligger en ökad risk för att ansamling av sand sker i hästens tarm. Sand följer med gräsrötter och foder och ansamlas på tarmens botten och stör tarmens peristaltik, rörelse, vilket hindrar det normala uttömmandet av tarmingesta.

I grava fall kan man se att hästen har rikligt med sand i avföringen, men mer vanligt är att hästarnas avföring är omväxlande mycket lös, blandat med helt normal träck eller att hästarna har fast avföring blandat med vattnigt gödselvatten.

Om hästen har stora mängder sand i tarmen kan man med hjälp av psylliumfrö rensa ut detta. Stora mängder loppfrö ges då med nässvaljsond, av veterinär, direkt ner i hästens mage. När loppfrö fuktas bildas ett segt slem som binder sandkornen och transporterar ut dessa den naturliga vägen. Då detta är en åtgärd som ökar risken för förstoppning ska detta alltid ske under veterinärt överinseende och i kombination med annan dietisk terapi.

I förebyggande syfte kan man ge hästar som är utsatta för ökad risk för ansamling av sand ett tillskott av Eclipse Biofarmabs Loppfrö i den dagliga foderstaten för att förhindra och motverka ansamling av sand i hästens tarm. Loppfrö är inget medel för att behandla kolik, loppfrö är ett hjälpmedel för att förhindra sandansamling i hästens tarm.

Hästens leder

Hyaluronsyra (HA) förekommer naturligt i höga koncentrationer i b.la. ledbrosk och ledvätska hos djur och människor där den har en viktig smörjande och stötdämpande effekt. Vid ökad belastning, som hård träning, eller hos äldre hästar kan mängden HA minska och ledvätskan tunnas då ut.

När viskositeten minskar förlorar ledvätskan sin skyddande och stötdämpande funktion. Viskositeten ökar igen vid vila men om återhämtningstiden blir för kort belastas leden vid nästa träningstillfälle och träningen kan då orsaka skada. Tillsätts HA i maten så säkerställs den tjockflytande, skyddande konsistensen på ledvätskan och leden skyddas.

I tarmen finns specifika receptorer som transporterar hyaluronsyra till blodet som för den vidare till lederna. Storleken på hyaluronsyra-molekylen styr effekten i leden och ju större molekyl desto bättre.

Hualuronsyra-molekylen i Eclipse Biofarmabs BioLuron håller mycket hög kvalitet och den har en storlek på 1 300 000 Da vilket motsvarar en mycket stor molekyl. Daglig tillförsel av hyaluronsyra (med hög molekylvikt) i fodret till tävlingshästar har visat sig ha positiva effekter för att bibehålla en normal ledfunktion. I Eclipse Biofarmabs sortiment finns även BioGlucomin HA samt BioGlucomin Competition som innehåller hyaluronsyra av hög kvalitet och molekylvikt.  

Ledbroskets viktigaste funktion är att fördela och utjämna det tryck som uppstår vid belastning. Chondroitinsulfat är en naturligt förekommande molekyl i ledbrosket som gör att brosket verkar stötdämpande. Normalt sker en långsam omsättning (nedbrytning och uppbyggnad) av ledbrosket. För den uppbyggande processen krävs chondrotitinsulfat som byggstenar.

Naturlig förekomst av chondroitinsulftat minskar med stigande ålder och vid ledskada. Då hästen tränas och tävlas hårt ökar omsättningen av broskvävnaden. När BioGlucomin Competition ges i fodret bildas ett överskott av byggstenar och broskbildningen stimuleras. BioGlucomin Competition har INGEN tävlingskarens.

Glukosamin är en kroppsegen substans som utgör en viktig komponent vid bildandet av senor, leder och brosk. Glukosaminen i Eclipse Biofarmabs BioGlucomin och BioGlucomin HA är en naturlig produkt framställd av skaldjur, med extra hög upptagningsförmåga. Glukosamin ingår naturligt i kroppen och bidrar till bildandet av ledbrosk. Tillsatsen av mangan hjälper till vid uppbyggandet (nybildandet) av brosk. Bioglucomin och Bioglucomin HA innehåller även metionin, en lättupptaglig källa till svavel som också är nödvändigt i broskuppbyggnad.
Med stigande ålder eller vid hård träning minskar kroppens egen förmåga att tillverka tillräckliga mängder glukosamin. Observera att alla fodertillskott som innehåller glukosamin har 96 timmars tävlingskartens.

Gurkmeja (Curcuma Longa) är en kraftfull antioxidant med stark förmåga att neutralisera fria radikaler. Det aktiva ämnet heter curcumin och är mycket känsligt för luft, fukt och ljus. Detta ställer speciella krav på bearbetning, transport och förpackning. Gurkmejan i Eclipse Biofarmabs BioSynov Complex kommer från en leverantör som är specialiserad på örter till kosttillskott. När gurkmeja används som krydda (ingår i curry) har man inga krav på att bevara det aktiva ämnet. Det innebär att kryddgurkmejan vanligtvis innehåller låga halter av curcumin. BioSynov Complex innehåller även glukosamin, samt lecitin och vitaminer som verkar synergistiskt med gurkmejan och glukosaminen. Allt i koncentrerad och standardiserad form. Eclipse Biofarmabs Biosynov Complex förpackas i dospåsar för att curcuminet, inte ska ta skada av att förvaras i stallmiljö.

Biosynoc innehåller glukosamin och har därför 96 timmars tävlingskarens.
Nypon innehåller rikligt med naturligt c-vitamin, antioxidanter, aminosyror, mineraler, spårämnen och organiska syror vilka alla hjälper till att hålla hästen frisk. De olika komponenterna har var för sig goda egenskaper och samverkar för en generellt bättre hälsostatus.

Nyponpulver används flitigt för humant bruk och dess effekt är dokumenterad i flera vetenskapliga skrifter, vetenskapliga studier har gjorts på såväl möss som människor. Strandnyponen (Rosa Canina Litorina) är rik på galaktolipider som anses ha många goda egenskaper. Studier visar att ”galaktolipider” i nypon kan skydda våra broskceller Galaktolipider och hjälper även till att producera kollagen och brosk som skyddar lederna.

Råvaran i Eclipse Biofarmabs Bio Rosa CL består av 100% rent nyponpulver av hög kvalité från Chile.

Eclipse Biofarmabs Liniment Blue är ett dubbelverkande (först kylande sedan värmande) liniment för sporthästens muskler, senor, leder och ligament. Med sin dubbelverkan är Liniment Blue mycket allsidiga och används på både mjukdelar (muskler) och på hårda delar (senor, leder och ligament).

Före träning är behandling med liniment ett utmärkt sätt att förbereda och värma musklerna innan den fysiska uppvärmningen. Liniment Blue ger en behaglig värme som hjälper musklerna till snabb återhämtning. Med sin dubbelverkan stoppas effektivt en uppkommen inre blödning från att eskalera. Detta är den kylande effektens syfte. I takt med att kylan avtar kommer värmeverkan i produkten att tvinga dit nytt friskt blod som hjälper till att läka ut skadan. Liniment Blue är mild och kan därför användas så ofta som det behövs. Observera att Liniment Blue innehåller mentol och har därför 96 timmars tävlingskarens.

Eclipse Biofarmabs Ice gel är ett kylande liniment av högsta kvalitet för hästens muskler, leder och senor. Ger en behagligt kylande känsla. Lätt att använda. Stryk på ett rikligt lager på det aktuella stället. Observera att Ice gel innehåller mentol och har därför 96 timmars tävlingskarens.

Hästfolk har sedan urminnes tider kylt hästens ben med vatten och leror efter hårda ansträngningar. Eclipse Botfarmabs Swede Clay är en kyllera för häst. Används efter hårda arbeten samt vid den dagliga skötseln av hästens ben. Stjäl värme från benen, vilket ger en djupverkande effektiv avkylning.

För vård av mindre bristningar direkt efter hård ansträngning. Med kylning minskar genomströmningen i blodsystemet så att mindre blödningar i huden och ytliga vävnader kan läka snabbare. För att sedan värma, vilket resulterar i bortforslandet av slaggprodukter och att blodet strömmar snabbare på det aktuella stället och på så vis läker ut skadan. Används med fördel Eclipse Biofarmabs Bioflog, en extra stark värmelera för sporthästar.

Arnica nontana eller slåttergubbe, som den också kallas, är en flerårig växt som tillhör familjen korgblommiga växter som har används som läkemedelsväxt sedan lång tillbaka i tiden. I Eclipse Biofarmabs sortiment finns Arnika och Arnika Gel. Arnika används för massage och kan med fördel användas som våtvarmt omslag till sporthästens senor, leder och ligament. Arnika gel är ett liniment av hög kvalité, baserad på äkta arnikatinktur för massage av den tränande och tävlande hästens muskler.

E-Vitamin, selen, magnesium och liniment

Slitage på leden minskas med starka muskler. Starka och smidiga muskler är inte bara en förutsättning för att orka röra sig på ett bra sätt. De bär också upp skelettet och avlastar lederna. Hästens prestationsförmåga påverkas om musklerna inte syresätts tillräckligt och efter träning blir musklerna stela och ömma om inte slaggprodukterna kan föras bort. E-vitamin, magnesium, selen och svavel (MSM) är helt avgörande för muskelprestationen. I Eclipce Biofarmabs sortiment finns olika fodertillskott som ger flera gynnsamma egenskaper för musklerna.


Vitamin E är en antioxidant som har en viktig skyddsfunktion, speciellt för hästar som utför ansträngande arbete. Vitamin E motverkar den oxidation i kroppens celler som orsakas av s.k. fria radikaler – en process som leder till skador på cellerna. Under arbetet med att skydda musklerna från fria radikaler samverkar vitamin E med selen.

Vitamin E är fettlösligt och lagras i fettvävnaderna, musklerna och levern. Behovet varierar med foderstatens sammansättning och hästens prestationsnivå. Brist på E-vitamin i foderstaten kan leda till muskelskador. Vitamin E medverkar också vid syreförsörjningen till musklerna och medverkar vid bildandet av blodkärl. Den har betydelse för immunförsvaret och fertiliteten

Selen är ett spårämne som har en viktig fysiologisk funktion hos hästar. Den ingår nämligen i det enzym som tar hand om de fria radikalerna – ämnen som bildas vid kroppens förbrukning av syre. De fria radikalernas har en nedbrytande inverkan på kroppens vävnader och bidrar till dess åldrande. Selen bidrar till att bromsa den processen. Den spelar också en viktig roll för immunförsvaret och krävs för att de vita blodkropparna ska kunna bekämpa bakterier och andra mikroorganismer effektivt. Selen samspelar med vitamin E, och de båda kompletterar varandra samt stärker varandras effekt. De kan i viss omfattning också ersätta varandra.

På de flesta platser i Sverige lider jordarna brist på naturligt selen. Därför är de flesta svenska foderråvaror fattiga på detta ämne. Det måste tillföras, vilket kan ske genom separat tillskott av selen eller genom ett färdigfoder som är selenberikat. Om ett selenberikat kraftfoder används ska Eclipse Biofarmabs Muskel-E användas som är ren vitamin E av hög kvalité.

Används inte att selenberikat kraftfoder ska Eclipse Biofarmabs SeloE användas. SeloE består av E-vitamin och organiskt bundet selen. Att organiskt bundet selen lättare tas upp av hästen är väl dokumenterat. Detta på grund av att allt selen i växtriket är bundet på detta sätt. Med organiskt bundet selen minskar även risken för överdosering.

MSM gör bl.a. cellväggarna elastiska och mer genomträngliga, vilket förenklar cellens näringsupptag och syresättning, samtidigt som slaggprodukter lättare kan föras bort. MSM är inblandad i en mängd processer i kroppen och är en förutsättning för många funktioner. MSM hjälper till att skapa aminosyrorna Metionin, Cystein, Cystin och Taurin. Starka antioxidanter som bl.a. neutraliserar gifter i kroppen. Upptaget av flera B-vitaminer är också beroende av MSM. Hästars främsta källa till MSM är gräs. MSM-halten minskar betydligt när gräset torkas till hö och är i princip obefintligt i hösilage. En häst som går ute på gräs några timmar per dag och fodras med hösilage får därför i sig väldigt lite MSM. Behovet ökar dessutom ju mer hästen används och ju äldre hästen är. MSM kan ges till hästar utan risk för överdosering, eftersom det anses som ett helt giftfritt fodertillskott. För hästar syns MSM-användning på bl.a. musklernas återhämtning efter hårt arbete och på deras smidighet och rörlighet. Eclipse Biofarmabs MSM100 består av 100 % MSM av hög kvalité när foderstaten behöver kompletteras med svavel.

Magnesium är ett av kroppens viktigaste mineral, den behövs för ett flertal enzymer och är nödvändigt bl.a. för nerv- och muskelfunktion samt hjärta och kärl. Magnesium kan inte lagras i kroppen och måste därför ingår i den dagliga foderstaten. Det har visat sig att både människor och hästar ofta lider brist på magnesium. Vanligaste bristsymtomen hos hästar är nervositet, ”tittighet” och dåligt temperament. Vid magnesiumbrist kan kroppen inte hantera de ämnen som frigörs vid stress eller rädsla. Anledningen till den ökande bristen på magnesium är utarmade jordar och att balansen i fodret mellan kalcium och magnesium är fel. Eclipse Biofarabs BioMag Forte innehåller magnesium med hög biotillgänglighet.

Mjuka och smidiga muskler är den bästa försäkringen mot skador och förslitningar. Eclipse Biofarmabs Liniment Blue är ett dubbelverkande (först kylande sedan värmande) liniment för sporthästens muskler, senor, leder och ligament. Med sin dubbelverkan är Liniment Blue mycket allsidiga och används på både mjukdelar (muskler) och på hårda delar (senor, leder och ligament). Före träning är behandling med liniment ett utmärkt sätt att förbereda och värma musklerna innan den fysiska uppvärmningen och Liniment Blue ger en behaglig värme som hjälper musklerna till snabb återhämtning.

Med sin dubbelverkan stoppas effektivt en uppkommen inre blödning från att eskalera. Detta är den kylande effektens syfte. I takt med att kylan avtar så kommer värmeverkan i produkten att tvinga dit nytt friskt blod som hjälper till att läka ut skadan. Liniment Blue är mild och kan därför användas så ofta som det behövs. Observera att Liniment Blue innehåller mentol och därför har 96 timmars tävlingskarens.

Eclipse Biofarmabs Ice gel är ett kylande liniment av högsta kvalitet för hästens muskler, leder och senor. Ger en behagligt kylande känsla. Lätt att använda. Stryk på ett rikligt lager på det aktuella stället. Observera att Ice gel innehåller mentol och därför har 96 timmars tävlingskarens.

Hästfolk har sedan urminnes tider kylt hästens ben med vatten och leror efter hårda
ansträngningar. Eclipse Botfarmabs Swede Clay är en kyllera för häst. Används efter hårda arbeten samt vid den dagliga skötseln av hästens ben. Stjäl värme från benen, vilket ger en djupverkande effektiv avkylning för vård av mindre bristningar direkt efter hård ansträngning.

Med kylning minskar genomströmningen i blodsystemet så att mindre blödningar i huden och ytliga vävnader kan läka snabbare. För att sedan transportera bort slaggprodukter och få blodet att strömma snabbare på det aktuella stället, för att på så vis läka ut skadan. Används med fördel Eclipse Biofarmabs Bioflog en extra stark värmelera för sporthästar.

Arnica nontana eller slåttergubbe, som den också kallas, är en flerårig växt som tillhör familjen korgblommiga växter och som har används som läkemedelsväxt sedan lång tillbaka i tiden. I Eclipse Biofarmabs sortiment finns Arnika och Arnika Gel. Arnika används för massage och kan med fördel användas som våtvarmt omslag till sporthästens senor, leder och ligament. Arnika gel är ett liniment av hög kvalité, baserad på äkta arnikatinktur för massage av den tränande och tävlande hästens muskler.

Återhämtning

Återhämtning efter träning och tävling är viktiga komponenter som inte får försummas. Slaggprodukter i muskulatur och andra vävnader ska transporteras bort och nya näringsämnen och byggstenar för reparation och uppbyggande ska tillföras. Blodcirkulationen är en viktig transportör av alla dessa komponenter och den tar gärna emot all hjälp den kan få.

Vid ansträngning ansamlas slagg och restprodukter från förbränningen i vävnad. Om denna inte ges möjlighet att transporteras bort kommer vi att få stela, oelastiska och ömma muskler och senor.

Genom att ge hästen goda möjligheter till nedvarvning och avkylning efter arbete skapas de bästa förutsättningar för snabb återhämtning och ger hästen möjlighet att prestera på nytt. Beroende på intensitet och typ av ansträngning kan ”efterarbetet” se ut på olika sätt men syftet är detsamma.

Efter ansträngning ges hästen möjlighet att varva ned, vanligen i skritt, vid behov tvättas och sköljs svettrester av. Vid tvättningen kan ett välgörande linimentschampo som Eclipse Biofarmabs Warm’n Zoft ge en behaglig och avslappnande känsla.

Efter arbete kan det vara mycket välgörande och hjälpa blodcirkulationen mycket med en full handmassage. Som massagegel rekommenderar vi Eclipse Biofarmabs Arnikagel. Massagen och örtextraktet sätter fart på cirkulationen som hjälper kroppen med borttransport av kvarvarande slaggprodukter och ger en välgörande och behaglig känsla.

Hästens ben kyls förtjänstfullt med kallt vatten. Efter duschen stryks kyllera, Eclipse Biofarmabs SwedeClay, på i ett tjockt lager över senor och leder och får sitta på tills leran är torr. Leran fungerar som en värmeväxlare genom att dra värme ur hästens ben och avge den till luften utanför. Därigenom tränger kylan allt längre in och ger en djupverkande och effektiv avkylning. Den torra leran kan lätt borstas eller tvättas bort. Efter avkylningen stimuleras cirkulationen lätt med ett lämpligt liniment som t.ex. Eclipse Biofarmabs Liniment Blue. Massagen och linimentet ger en ökad cirkulation och en behaglig värmande känsla.

Leder

Hyaluronsyra (HA) förekommer naturligt i höga koncentrationer i bl.a. ledbrosk och ledvätska hos djur och människor där den har en viktig smörjande och stötdämpande effekt. Vid ökad belastning, som hård träning eller hos äldre hästar kan mängden HA minska och ledvätskan tunnas då ut. Då viskositeten minskar förlorar ledvätskan sin skyddande och stötdämpande funktion. Viskositeten ökar igen vid vila men om återhämtningstiden blir för kort belastas leden vid nästa träningstillfälle och träningen kan då orsaka skada. Tillsätts HA i maten så säkerställs den tjockflytande, skyddande konsistensen på ledvätskan och leden skyddas.

I tarmen finns specifika receptorer som transporterar hyaluronsyra till blodet som för den vidare till lederna. Storleken på hyaluronsyra-molekylen styr effekten i leden, ju större molekyl desto bättre.

Hualuronsyra-molekylen i Eclipse Biofarmabs BioLuron håller mycket hör kvalitet och den har en storlek på 1 300 000 Da vilket motsvarar en mycket stor molekyl. Daglig tillförsel av hyaluronsyra (med hög molekylvikt) i fodret till tävlingshästar har visat sig ha positiva effekter för att bibehålla en normal ledfunktion. I Eclipse Biofarmabs sortiment finns även Bioglucomin HA samt Bioglucomin Competition som innehåller hyaluronsyra av hög kvalitet och molekylvikt.  

Ledbroskets viktiga funktion är att fördela och utjämna det tryck som uppstår vid belastning. Chondroitinsulfat är en naturligt förekommande molekyl i ledbrosket, som gör att brosket verkar stötdämpande. Normalt sker en långsam omsättning (nedbrytning och uppbyggnad) av ledbrosket. För den uppbyggande processen krävs chondrotitinsulfat som byggstenar.

Naturlig förekomst av chondroitinsulftat minskar med stigande ålder och vid ledskada. Då hästen tränas och tävlas hårt, ökar omsättningen av broskvävnaden. När Bioglucomin Competition ges i fodret bildas ett överskott av byggstenar och broskbildningen stimuleras. Bioglucomin Competition har INGEN tävlingskarens.

Glukosamin är en kroppsegen substans som utgör en viktig komponent i bildandet av senor, leder och brosk. Glukosaminen i Eclipse Biofarmabs Bioglucomin och Bioglucomin HA är en naturlig produkt framställd av skaldjur, med extra hög upptagningsförmåga. Glukosamin ingår naturligt i kroppen och deltar i bildandet av ledbrosk. Tillsatsen av mangan hjälper till vid uppbyggandet (nybildandet) av brosk. Bioglucomin och Bioglucomin HA innehåller även metionin, en lättupptaglig källa till svavel som också är nödvändigt i broskuppbyggnad. Med stigande ålder eller vid hård träning minskar kroppens egen förmåga att tillverka tillräckliga mängder glukosamin. Observera att alla fodertillskott som innehåller glukosamin har 96 timmars tävlingskartens.

Gurkmeja (Curcuma Longa) är en kraftfull antioxidant med stark förmåga att neutralisera fria radikaler. Det aktiva ämnet heter curcumin och är mycket känsligt för luft, fukt och ljus. Detta ställer speciella krav på bearbetning, transport och förpackning. Gurkmejan i Eclipse Biofarmabs BioSynov Complex kommer från en leverantör som är specialiserad på örter till kosttillskott. När gurkmeja används som krydda (ingår i curry) har man inga krav på att bevara det aktiva ämnet. Det innebär att kryddgurkmejan vanligtvis innehåller låga halter av curcumin. BioSynov Complex innehåller även glukosamin, samt lecitin och vitaminer som verkar synergistiskt med gurkmejan och glukosaminen. Allt i koncentrerad och standardiserad form. Eclipse Biofarmabs Biosynov Complex förpackas i dospåsar för att curcuminet, inte ska ta skada av att förvaras i stallmiljö.

Biosynoc innehåller glukosamin och har därför 96 timmars tävlingskarens.
Nypon innehåller rikligt med naturlig C-vitamin, antioxidanter, aminosyror, mineraler, spårämnen och organiska syror vilka alla hjälper till att hålla hästen frisk. De olika komponenterna har var för sig goda egenskaper och samverkar för en generellt bättre hälsostatus. Nyponpulver används flitigt för humant bruk och dess effekt är dokumenterad i flera vetenskapliga skrifter. Vetenskapliga studier har gjorts på såväl möss som människor. Strandnyponen (Rosa Canina Litorina) är rik på galaktolipider som anses ha många goda egenskaper. Studier visar att ”galaktolipider” i nypon kan skydda våra broskceller Galaktolipider hjälper även till att producera kollagen och brosk som skyddar lederna. Råvaran i Eclipse Biofarmabs Bio Rosa CL består av 100% rent nyponpulver av hög kvalité från Chile.

Eclipse Biofarmabs Liniment Blue är ett dubbelverkande (först kylande sedan värmande) liniment för sporthästens muskler, senor, leder och ligament. Med sin dubbelverkan är Liniment Blue mycket allsidiga och används på både mjukdelar (muskler) och på hårda delar (senor, leder och ligament). Före träning är behandling med liniment ett utmärkt sätt att förbereda och värma musklerna innan den fysiska uppvärmningen. Liniment Blue ger en behaglig värme som hjälper musklerna till snabb återhämtning.

Med sin dubbelverkan stoppas effektivt en uppkommen inre blödning från att eskalera. Detta är den kylande effektens syfte. I takt med att kylan avtar kommer värmeverkan i produkten att tvinga dit nytt friskt blod som hjälper till att läka ut skadan. Liniment Blue är mild och kan därför användas så ofta det behövs. Observera att Liniment Blue innehåller mentol och därför har 96 timmars tävlingskarens.

Eclipse Biofarmabs Ice gel är ett kylande liniment av högsta kvalitet för hästens muskler, leder och senor. Ger en behagligt kylande känsla. Lätt att använda. Stryk på ett rikligt lager på det aktuella stället. Observera att Ice gel innehåller mentol och därför har 96 timmars tävlingskarens.

Hästfolk har sedan urminnes tider kylt hästens ben med vatten och leror efter hårda ansträngningar. Eclipse Botfarmabs Swede Clay är en kyllera för häst. Används efter hårda arbeten och vid den dagliga skötseln av hästens ben. Stjäl värme från benen, vilket ger en djupverkande effektiv avkylning. För vård av mindre bristningar direkt efter hård ansträngning. Med kylning minskar genomströmningen i blodsystemet så att mindre blödningar i huden och ytliga vävnader kan läka snabbare. För att sedan värma, vilket resulterar i bortforslandet av slaggprodukter och att blodet strömmar snabbare på det aktuella stället och på så vis läker ut skadan, används med fördel Eclipse Biofarmabs Bioflog en extra stark värmelera för sporthästar.

Arnica nontana eller slåttergubbe, som den också kallas, är en flerårig växt som tillhör familjen korgblommiga växter och som har används som läkemedelsväxt sedan lång tid tillbaka. I Eclipse Biofarmabs sortiment finns Arnika och Arnika Gel. Arnika används för massage och kan med fördel även användas som våtvarmt omslag till sporthästens senor, leder och ligament. Arnika gel är ett liniment av hög kvalité, baserad på äkta arnikatinktur för massage av den tränande och tävlande hästens muskler.

Magen

Det kommer ofta frågor till oss angående hästar som är dåliga i magen. Detta verkar vara ett vanligt problem men tyvärr är det inte helt lätt att svara på dessa frågor då orsakerna kan vara många.

För en framgångsrik åtgärd är det viktigt att identifiera orsaken. Orsakerna kan vara så självklara ibland att man förbiser det enklaste som t.ex. otillräckligt vattenflöde i vattenkopp eller irritation på boxgranne alternativt olämplig förvaring och lagring av foder.

Därför vill vi rekommendera alla hästägare att söka kontakt med en ”husveterinär” som lär känna människor, djur, stallmiljö och rutiner. Många gånger kan man i samråd rätta till problemen innan de uppstår och man kan arbeta med förebyggande hälsovård och minimera risken för oplanerade tävlingsuppehåll eller verksamhetsavbrott. Samtidigt får man snabb och adekvat hjälp om olyckan är framme och rådgivning och hjälp med strategiska avmasknings- och vaccinationsprogram.

Här följer information om de produkter, i vårt sortiment, som kan vara användbara vid olika typer av mag– och tarmproblem och när det är lämpligt att använda dem.

De allra flesta mag-/tarmstörningar är foderrelaterade. Hästar får idag, något generaliserat, för mycket kraftfoder och många hästar mår inte bra av grovfoder i ensilerade former. Börja därför alltid med att se över din foderstat och dina foderrutiner när dylika problem uppstår. Särskilt noga bör man vara med fodrets hygieniska kvalitet.

Vid vissa årstider är det inget eller mycket lite gräs i hagarna och vädret uppmuntrar kanske inte till någon större aktivitet under utevistelsen. Detta leder till att många hästar går omkring och gräver och plockar i jord och grushögar. Detta medför att många hästar får i sig stora mängder sand vilken ansamlas i grovtarmen och negativt påverkar tarmrörelserna och upptaget av vätska och näringsämnen. Detta utgör en kraftigt ökad risk för kolik och är en vanlig orsak till att hästen har omväxlande fast och lös avföring eller att fast avföring ”badar” i vätska.

Sand har en tendens att ansamlas över tid då sanden är tyngre än övrigt tarminnehåll och därför sjunker till botten på tarmen och blir kvar där medan övriga restprodukter utsöndras den ”vanliga” vägen.

Genom att komplettera foderstaten med loppfrö får man en utrensning av den överflödiga sanden. Loppfrön fungerar så, att de bildar ett segt ”slem” vilket binder sanden och tar den med sig ut den naturliga vägen. När tarmen är utrensad normaliseras tarmverksamheten och avföringen normaliseras. I områden med sandrika beten är detta ett av de vanligaste magproblemen men problemet förekommer i alla miljöer.

Loppfrö används av veterinärer för att behandla hästar med sandkolik men kan även användas av den enskilde hästägaren för att förebygga att problem uppstår. Följ doseringsrekommendationen på förpackningen.

Har man en häst med vattnig, lös och/eller omväxlande lös och fast avföring kan detta bero på sandansamling och risken för kolik ökar mångfalt. Rådgör med din husveterinär.

Idag lever även våra hästar i en stressig miljö och många hästar är känslig både i kropp och ”själ”. Transporter till och från träning och tävling kombinerat med stress och krav på prestation utsätter djuren för stor belastning och leder till orolig mage. Liknande problem kan uppstå vid foderbyte eller miljöbyten. Hästar är vanedjur och även små förändringar kan skapa oro.

I tävlingssituationen är det inte ovanligt att hästar stressar upp sig och blir lösa i magen. Detta går ibland över spontant när hästen återgår till sin ”normala” tillvaro men ibland kvarstår den uppkomna obalansen. Då kan Fiberplex vara till stor hjälp.

Fiberplex är ett dietiskt fodertillskott, baserat på fibrer, fermenterad jäst, lecitin, metionin och vitaminer. Produkten motverkar akuta och kroniska matsmältningsstörningar och har mycket hög vattenhållande förmåga. Fiberplex innehåller metaboliska kostfibrer (prebiotika) vilka ger positiv effekt i hela matsmältningsapparaten. Denna kostfiber samverkar med en tillsatt jästkultur som ger näring åt mikroorganismerna i blindtarm och grovtarm. En frisk och välbalanserad mikroflora gör att hästen bättre tillgodogör sig näringen från fodret.

Då en del hästar kan vara känsliga för jäst har vi även Fiberplex sensitive. Sensitive är samma produkt, utan jäst, vilket gör att den även kan ges till hästar som är känsliga för jästprodukter.

Har man en häst som är känslig i ”magen” kan det vara en stor fördel att man kontinuerligt gör vad man kan för att bibehålla en stabil mikroflora i tarmen. Detta gör man naturligtvis genom att skapa en så lugn och stabil miljö som möjligt och lägga upp en välbalanserad foderstat baserad på dokumenterat hygieniska produkter. I de fall detta inte räcker föreslås en komplettering med BalansMikro.

BalansMikro är en biologiskt aktiv mjölksyrakultur med metabolisk kostfiber som hjälper till att upprätthålla en hälsosam bakterieflora i mage och tarm. Produkten är framtagen för humant bruk och alla ingredienser är av livsmedelskvalitet. Denna produkt är helt fri fån mjölk och frystorkad för bibehållen biologisk aktivitet hos bifidobakterierna. Balans Mikro ges kontinuerligt dagligen blandat i det ordinarie fodret och gör individens mikroflora mer motståndskraftig mot de dagliga orosmomenten och minskar därför risken för ”orolig” mage hos häst såväl som ryttare.

Det finns många orsaker till att hästar blir dåliga i magen och det kan inte nog understrykas vikten av att samarbeta och rådgöra med ”sin” veterinär. En icke åtgärdad diarré kan i värsta fall leda till att hästen avlider men rätt använda kan våra produkter bidra till att minska risken för att detta händer.

Muskler

Muskler mår bra av E-vitamin, selen, magnesium, MSM och liniment

Slitage på leden minskas med starka muskler. Starka och smidiga muskler är inte bara en förutsättning för att orka röra sig på ett bra sätt. Musklerna bär också upp skelettet och avlastar lederna. Hästens prestationsförmåga påverkas om musklerna inte syresätts tillräckligt och efter träning blir musklerna stela och ömma om inte slaggprodukterna kan föras bort. E-vitamin, magnesium, selen och svavel (MSM) är helt avgörande för muskelprestationen. I Eclipce Biofarmabs sortiment finns olika fodertillskott som ger flera gynnsamma egenskaper för musklerna.


Vitamin E är en antioxidant som har en viktig skyddsfunktion, speciellt för hästar som utför ansträngande arbete. Vitamin E motverkar den oxidation i kroppens celler som orsakas av s.k. fria radikaler – en process som leder till skador på cellerna. Under arbetet med att skydda musklerna från fria radikaler samverkar vitamin E med selen.

Vitamin E är fettlösligt och lagras i fettvävnaderna, musklerna och levern. Behovet varierar med foderstatens sammansättning och hästens prestationsnivå. Brist på E-vitamin i foderstaten kan leda till muskelskador. Vitamin E medverkar också vid syreförsörjningen till musklerna och medverkar vid bildandet av blodkärl. Den har betydelse för immunförsvaret och fertiliteten. I Eclipse Biofarmabs sortiment finns Muskel E och SeloE som innehåller E-vitamin.

Selen är ett spårämne som har en viktig fysiologisk funktion hos hästar. Det ingår nämligen i det enzym som tar hand om de fria radikalerna – ämnen som bildas vid kroppens förbrukning av syre. De fria radikalernas har en nedbrytande inverkan på kroppens vävnader och bidrar till dess åldrande. Selen bidrar till att bromsa den processen. Det spelar också en viktig roll för immunförsvaret och krävs för att de vita blodkropparna ska kunna bekämpa bakterier och andra mikroorganismer effektivt. Selen samspelar med vitamin E, och de båda kompletterar varandra samt stärker varandras effekt. De kan i viss omfattning också ersätta varandra.

På de flesta platser i Sverige lider jordarna brist på naturligt selen. Därför är de flesta svenska foderråvaror fattiga på detta ämne. Det måste tillföras, vilket kan ske genom separat tillskott av selen eller genom ett färdigfoder som är selenberikat. Om ett selenberikat kraftfoder används ska Eclipse Biofarmabs Muskel-E användas som är ren vitamin E av hög kvalité.

Används inte att selenberikat kraftfoder ska Eclipse Biofarmabs SeloE användas. SeloE består av E-vitamin och organiskt bundet selen. Att organiskt bundet selen lättare tas upp av hästen är väl dokumenterat. Detta på grund av att allt selen i växtriket är bundet på detta sätt. Med organiskt bundet selen minskar även risken för överdosering.

MSM gör bl.a cellväggarna elastiska och mer genomträngliga, vilket förenklar cellens näringsupptag och syresättning, samtidigt som slaggprodukter lättare kan föras bort. MSM är inblandad i en mängd processer i kroppen och är en förutsättning för många funktioner. MSM hjälper till att skapa aminosyrorna Metionin, Cystein, Cystin och Taurin, starka antioxidanter som bl.a neutraliserar gifter i kroppen. Upptaget av flera B-vitaminer är också beroende av MSM. Hästars främsta källa till MSM är gräs. MSM-halten minskar betydligt när gräset torkas till hö och är i princip obefintligt i hösilage.

En häst som går ute på gräs några timmar per dag och fodras med hösilage får därför i sig väldigt lite MSM. Behovet ökar dessutom ju mer hästen används och ju äldre hästen blir. MSM kan ges till hästar utan risk för överdosering, eftersom det anses som ett helt giftfritt fodertillskott. För hästar syns MSM-användning på bl.a musklernas återhämtning efter hårt arbete och på deras smidighet och rörlighet. Eclipse Biofarmabs MSM100 består av 100% MSM av hög kvalité  och används när foderstaten behöver kompletteras med svavel.

Magnesium är ett av kroppens viktigaste mineral, den behövs för ett flertal enzymer och är nödvändigt bl.a för nerv- och muskelfunktion samt hjärta och kärl. Magnesium kan inte lagras i kroppen och måste därför ingår i den dagliga foderstaten. Det har visat sig att både människor och hästar ofta lider brist på magnesium. Vanligaste bristsymtomen hos hästar är nervositet, ”tittighet” och dåligt temperament. Vid magnesiumbrist kan kroppen inte hantera de ämnen som frigörs vid stress eller rädsla. Anledningen till den ökande bristen på magnesium är utarmade jordar och att balansen i fodret mellan kalcium och magnesium är fel. Eclipse Biofarabs BioMag Forte innehåller magnesium med hög biotillgänglighet. Mjuka och smidiga muskler är den bästa försäkringen mot skador och förslitningar.

Eclipse Biofarmabs Liniment Blue är ett dubbelverkande (först kylande sedan värmande) liniment för sporthästens muskler, senor, leder och ligament. Med sin dubbelverkan är Liniment Blue mycket allsidiga och används på både mjukdelar (muskler) och på hårda delar (senor, leder och ligament). Före träning är behandling med liniment ett utmärkt sätt att förbereda och värma musklerna innan den fysiska uppvärmningen och Liniment Blue ger en behaglig värme som hjälper musklerna till snabb återhämtning. Med sin dubbelverkan stoppas effektivt en uppkommen inre blödning från att eskalera. Detta är den kylande effektens syfte. I takt med att kylan avtar kommer värmeverkan i produkten att tvinga dit nytt friskt blod som hjälper till att läka ut skadan. Liniment Blue är mild och kan därför användas så ofta det behövs. Observera att Liniment Blue innehåller mentol och därför har 96 timmars tävlingskarens.

Eclipse Biofarmabs Ice Gel är ett kylande liniment av högsta kvalitet för hästens muskler, leder och senor. Ger en behagligt kylande känsla. Lätt att använda. Stryk på ett rikligt lager på det aktuella området. Observera att Ice Gel innehåller mentol och därför har 96 timmars tävlingskarens.

Hästfolk har sedan urminnes tider kylt hästens ben med vatten och leror efter hårda ansträngningar. Eclipse Biofarmabs Swede Clay är en kyllera för häst. Används efter hårda arbeten samt vid den dagliga skötseln av hästens ben. Stjäl värme från benen, vilket ger en djupverkande effektiv avkylning för vård av mindre bristningar direkt efter hård ansträngning. Med kylning minskar genomströmningen i blodsystemet så att mindre blödningar i huden och ytliga vävnader kan läka snabbare. För att sedan transportera bort slaggprodukter och få blodet att strömma snabbare på det aktuella stället, för att på så vis läka ut skadan används med fördel Eclipse Biofarmabs Bioflog en extra stark värmelera för sporthästar.

Arnica nontana eller slåttergubbe, som den också kallas, är en flerårig växt som tillhör familjen korgblommiga växter och har används som läkemedelsväxt sedan lång tillbaka. I Eclipse Biofarmabs sortiment finns Arnika och Arnika Gel. Arnika används för massage och kan med fördel användas som våtvarmt omslag till sporthästens senor, leder och ligament. Arnika gel är ett liniment av hög kvalité, baserad på äkta arnikatinktur för massage av den tränande och tävlande hästens muskler.

Top