Från Intag till Näringsupptag: Fodrets Väg Genom Hästens Kropp

Resan börjar i munnen där fodret tuggas och blandas med saliv. Tuggningen är viktig så fodret är tillräckligt sönderdelat och uppblött innan de ska passera genom foderstrupen, annars riskerar det att fastna där. Hästen behöver därför gott om tid samt lugn och ro vid utfodringen. Saliven innehåller inga enzymer men däremot buffrande substanser som är viktiga längre ner i matsmältningen. Foderstrupen förbinder munnen med magsäcken.

I magsäcken, kommer fodret i kontakt med sur magsaft som tillför enzymer. Hästar kan varken kräkas eller rapa så bildas för stora mängder gas kan det orsaka gaskolik. Risken för gasbildning ökar vid stora givor stärkelse som inte hinner smältas. Efter magsäcken på väg ner i tunntarmen tillförs galla för att kunna smälta fett samt bikarbonat från bukspottkörteln för tillförsel av enzymer och för att höja pH-värdet. Passagen genom tunntarmen sker snabbt och på vägen utvinns lättsmälta näringsämnen som socker och stärkelse.

Grovtarmspaketet består av blind- och grovtarm och här sker den största delen av utvinningen av näring. Passagen sker långsamt och mikroorganismerna jobbar under ca 3 dygn. Balansen mellan dem är viktig för optimal smältning av fodret. Det finns många orsaker till att det blir problem, t ex överutfodring av lättsmält näring (stärkelse mm), stress, mediciner osv. Kvittot på att matsmältningen fungerar kan ses i avföringen som ska bestå av fasta bollar. Blöt avföring eller dålig lukt är ofta ett tecken på att något inte fungerar optimalt. Vid misstanke om att hästen får i sig sand eller grus kan man testa detta genom att blötlägga en boll i en påse och känna om det finns partiklar i botten av påsen efter en stunds blötläggning.

Get news and information first!