Hållbarhet

På Eclipse Biofarmab tycker vi att det är viktigt att ta ansvar för våra handlingar och den påverkan vi har på vår omgivning. Vi är engagerade i att driva vårt företag på ett ansvarsfullt sätt som tar hänsyn till klimatpåverkan samt sociala och etiska frågor. Vi strävar efter att förbättra och interagera ett hållbart och medvetet arbetssätt i allt vi gör och är medvetna om att vi fortfarande har en lång väg framför oss. 


Produktion

Eclipse Biofarm AB ska uppfylla kundernas krav på produkter och tjänster inom fodertillskotts- och vårdproduktsområdet. Vi ska med välutbildade och motiverade medarbetare producera fodertillskott och vårdprodukter av hög kvalitet till framförallt hästar men även hundar, katter och andra djur. Vi ska ständigt förbättra våra produkter och verksamheten.

Miljöpolicy

Inom Eclipse Biofarm AB ska vi:

  • Följa lagar och andra krav som berör oss som fodertillskotts- och vårdproduktstillverkare.
  • Ständigt arbeta med miljöfrågor så att vi kan uppnå miljövinster, som bidra till en bättre yttre miljö.
  • Vara miljömedvetna i alla processer och tjänster som vi utför.
  • Källsortera vårt avfall så effektivt som möjligt.
  • I första hand välja leverantörer som bedriver ett aktivt miljöarbete.
  • Hushålla med våra resurser såsom råvaror, material och energi.
  • Ge medarbetarna fortlöpande information om miljöarbetet och möjlighet till utbildning när så behövs.


Förpackningar

Hösten 2023 började vi ersätta en stor del av våra förpackningar till rektangulära för att frakta så lite luft som möjligt. Vi söker hela tiden förbättra våra förpackningar för att göra ett så litet avtryck på miljön som möjligt och samtidigt bibehålla en kvalitetssäker förpackning.


Get news and information first!