Hästens muskler

I Eclipce Biofarmabs sortiment finns olika fodertillskott och vårdprodukter som har flera gynnsamma egenskaper för musklerna. Muskler mår bra av E-vitamin, selen, magnesium, MSM och liniment. Slitage på leden minskas med starka muskler. Starka och smidiga muskler är inte bara en förutsättning för att orka röra sig på ett bra sätt. Musklerna bär också upp skelettet och avlastar lederna.

Hästens prestationsförmåga påverkas om musklerna inte syresätts tillräckligt och efter träning blir musklerna stela och ömma om inte slaggprodukterna kan föras bort. E-vitamin, magnesium, selen och svavel (MSM) är helt avgörande för muskelprestationen. 

Vitamin E är en antioxidant som har en viktig skyddsfunktion, speciellt för hästar som utför ansträngande arbete. Vitamin E motverkar den oxidation i kroppens celler som orsakas av s k  fria radikaler – en process som leder till skador på cellerna. Under arbetet med att skydda musklerna från fria radikaler samverkar vitamin E med selen.

Vitamin E är fettlösligt och lagras i fettvävnaderna, musklerna och levern. Behovet varierar med foderstatens sammansättning och hästens prestationsnivå. Brist på E-vitamin i foderstaten kan leda till muskelskador. Vitamin E medverkar också vid syreförsörjningen till musklerna och medverkar vid bildandet av blodkärl. Den har betydelse för immunförsvaret och fertiliteten. I Eclipse Biofarmabs sortiment finns Muskel E och Selo-E som innehåller E-vitamin.

Selen är ett spårämne som har en viktig fysiologisk funktion hos hästar. Det ingår nämligen i det enzym som tar hand om de fria radikalerna – ämnen som bildas vid kroppens förbrukning av syre. De fria radikalerna har en nedbrytande inverkan på kroppens vävnader och bidrar till dess åldrande. Selen bidrar till att bromsa den processen. Det spelar också en viktig roll för immunförsvaret och krävs för att de vita blodkropparna ska kunna bekämpa bakterier och andra mikroorganismer effektivt. Selen samspelar med vitamin E, och de båda kompletterar varandra samt stärker varandras effekt. De kan i viss omfattning också ersätta varandra.

På de flesta platser i Sverige lider jordarna brist på naturligt selen. Därför är de flesta svenska foderråvaror fattiga på detta ämne. Det måste tillföras, vilket kan ske genom separat tillskott av selen eller genom ett färdigfoder som är selenberikat. Om ett selenberikat kraftfoder används ska Eclipse Biofarmabs Muskel-E användas som är ren vitamin E av hög kvalité.

Används inte att selenberikat kraftfoder ska Eclipse Biofarmabs Selo-E användas. Selo-E består av E-vitamin och organiskt bundet selen. Att organiskt bundet selen lättare tas upp av hästen är väl dokumenterat. Detta på grund av att allt selen i växtriket är bundet på detta sätt. Med organiskt bundet selen minskar även risken för överdosering.

MSM gör bl.a cellväggarna elastiska och mer genomträngliga, vilket förenklar cellens näringsupptag och syresättning, samtidigt som slaggprodukter lättare kan föras bort. MSM är inblandad i en mängd processer i kroppen och är en förutsättning för många funktioner. MSM hjälper till att skapa aminosyrorna Metionin, Cystein, Cystin och Taurin, starka antioxidanter som bl.a neutraliserar gifter i kroppen. Upptaget av flera B-vitaminer är också beroende av MSM. Hästars främsta källa till MSM är gräs. MSM-halten minskar betydligt när gräset torkas till hö och är i princip obefintligt i hösilage.

En häst som går ute på gräs några timmar per dag och fodras med hösilage får därför i sig väldigt lite MSM. Behovet ökar dessutom ju mer hästen används och ju äldre hästen blir. MSM kan ges till hästar utan risk för överdosering, eftersom det anses som ett helt giftfritt fodertillskott. För hästar syns MSM-användning på bl.a musklernas återhämtning efter hårt arbete och på deras smidighet och rörlighet. Eclipse Biofarmabs MSM100 består av 100% MSM av hög kvalité och används när foderstaten behöver kompletteras med svavel.

Magnesium är ett av kroppens viktigaste mineral, den behövs för ett flertal enzymer och är nödvändigt bl.a för nerv- och muskelfunktion samt hjärta och kärl. Magnesium kan inte lagras i kroppen och måste därför ingår i den dagliga foderstaten. Det har visat sig att både människor och hästar ofta lider brist på magnesium. Vanligaste bristsymtomen hos hästar är nervositet, ”tittighet” och dåligt temperament. Vid magnesiumbrist kan kroppen inte hantera de ämnen som frigörs vid stress eller rädsla. Anledningen till den ökande bristen på magnesium är utarmade jordar och att balansen i fodret mellan kalcium och magnesium är fel. Eclipse Biofarmabs

BioMagnesium innehåller magnesium med hög biotillgänglighet. Mjuka och smidiga muskler är den bästa försäkringen mot skador och förslitningar.

Eclipse Biofarmabs Liniment Blue är ett dubbelverkande (först kylande sedan värmande) liniment för sporthästens muskler, senor, leder och ligament. Med sin dubbelverkan är Liniment Blue mycket allsidiga och används på både mjukdelar (muskler) och på hårda delar (senor, leder och ligament). Före träning är behandling med liniment ett utmärkt sätt att förbereda och värma musklerna innan den fysiska uppvärmningen och Liniment Blue ger en behaglig värme som hjälper musklerna till snabb återhämtning. Med sin dubbelverkan stoppas effektivt en uppkommen inre blödning från att eskalera. Detta är den kylande effektens syfte. I takt med att kylan avtar kommer värmeverkan i produkten att tvinga dit nytt friskt blod som hjälper till att läka ut skadan. Liniment Blue är mild och kan därför användas så ofta det behövs. Observera att Liniment Blue innehåller mentol och därför har 96 timmars tävlingskarens.

Eclipse Biofarmabs Ice Gel är ett kylande liniment av högsta kvalitet för hästens muskler, leder och senor. Ger en behagligt kylande känsla. Lätt att använda. Stryk på ett rikligt lager på det aktuella området. Observera att Ice Gel innehåller mentol och därför har 96 timmars tävlingskarens.

Hästfolk har sedan urminnes tider kylt hästens ben med vatten och leror efter hårda ansträngningar. Eclipse Biofarmabs Swede Clay är en kyllera för häst. Används efter hårda arbeten samt vid den dagliga skötseln av hästens ben. Stjäl värme från benen, vilket ger en djupverkande effektiv avkylning för vård av mindre bristningar direkt efter hård ansträngning. Med kylning minskar genomströmningen i blodsystemet så att mindre blödningar i huden och ytliga vävnader kan läka snabbare. 

Arnica nontana eller slåttergubbe, som den också kallas, är en flerårig växt som tillhör familjen korgblommiga växter och har används som läkemedelsväxt sedan lång tillbaka. I Eclipse Biofarmabs sortiment finns Arnika och Arnika Gel. Arnika används för massage och kan med fördel användas som våtvarmt omslag till sporthästens senor, leder och ligament. Arnika gel är ett liniment av hög kvalité, baserad på äkta arnikatinktur för massage av den tränande och tävlande hästens muskler.

Muscles

0

Get news and information first!