Att ta hand om hästens mage

Det kommer ofta frågor till oss angående hästar som är dåliga i magen. Detta verkar vara ett vanligt problem men tyvärr är det inte helt lätt att svara på dessa frågor då orsakerna kan vara många. 

För en framgångsrik åtgärd är det viktigt att identifiera orsaken. Orsakerna kan vara så självklara ibland att man förbiser det enklaste som t.ex. otillräckligt vattenflöde i vattenkopp eller irritation på boxgranne alternativt olämplig förvaring och lagring av foder. Därför vill vi rekommendera alla hästägare att söka kontakt med en ”husveterinär” som lär känna människor, djur, stallmiljö och rutiner. Många gånger kan man i samråd rätta till problemen innan de uppstår och man kan arbeta med förebyggande hälsovård och minimera risken för oplanerade tävlingsuppehåll eller verksamhetsavbrott. Samtidigt får man snabb och adekvat hjälp om olyckan är framme och rådgivning och hjälp med strategiska avmasknings- och vaccinationsprogram.

Här följer information om de produkter, i vårt sortiment, som kan vara användbara vid olika typer av mag– och tarmproblem och när det är lämpligt att använda dem.

De allra flesta mag-/tarmstörningar är foderrelaterade. Hästar får idag, något generaliserat, för mycket kraftfoder och många hästar mår inte bra av grovfoder i ensilerade former. Börja därför alltid med att se över din foderstat och dina foderrutiner när dylika problem uppstår. Särskilt noga bör man vara med fodrets hygieniska kvalitet. Vi på Eclipse Biofarmab arbetar med foderstatsprogrammet PC-Horse och hjälper gärna till att räkna individuella foderstater. De flesta av våra produkter finns i programmet.

Vid vissa årstider är det inget eller mycket lite gräs i hagarna och vädret uppmuntrar kanske inte till någon större aktivitet under utevistelsen. Detta leder till att många hästar går omkring och gräver och plockar i jord och grushögar. Detta medför att många hästar får i sig stora mängder sand vilken ansamlas i grovtarmen och negativt påverkar tarmrörelserna och upptaget av vätska och näringsämnen. Detta utgör en kraftigt ökad risk för kolik och är en vanlig orsak till att hästen har omväxlande fast och lös avföring eller att fast avföring ”badar” i vätska.

Sand har en tendens att ansamlas över tid då sanden är tyngre än övrigt tarminnehåll och därför sjunker till botten på tarmen och blir kvar där medan övriga restprodukter utsöndras den ”vanliga” vägen.

Genom att komplettera foderstaten med loppfrö får man en utrensning av den överflödiga sanden. Loppfrön fungerar så, att de bildar ett segt ”slem” vilket binder sanden och tar den med sig ut den naturliga vägen. När tarmen är utrensad normaliseras tarmverksamheten och avföringen normaliseras. I områden med sandrika beten är detta ett av de vanligaste magproblemen men problemet förekommer i alla miljöer.

Loppfrö används av veterinärer för att behandla hästar med sandkolik men kan även användas av den enskilde hästägaren för att förebygga att problem uppstår. Följ doseringsrekommendationen på förpackningen. Loppfrö finns även med äppelsmak för den kräsna hästen.

Har man en häst med vattnig, lös och/eller omväxlande lös och fast avföring kan detta bero på sandansamling och risken för kolik ökar mångfalt. Rådgör med din husveterinär.

Idag lever även våra hästar i en stressig miljö och många hästar är känslig både i kropp och ”själ”. Transporter till och från träning och tävling kombinerat med stress och krav på prestation utsätter djuren för stor belastning och leder till orolig mage. Liknande problem kan uppstå vid foderbyte eller miljöbyten. Hästar är vanedjur och även små förändringar kan skapa oro. I tävlingssituationen är det inte ovanligt att hästar stressar upp sig och blir lösa i magen. Detta går ibland över spontant när hästen återgår till sin ”normala” tillvaro men ibland kvarstår den uppkomna obalansen. Då kan Fiberplex vara till stor hjälp. Fiberplex är ett dietiskt fodertillskott, baserat på fibrer, fermenterad jäst, lecitin, metionin och vitaminer. Produkten motverkar akuta och kroniska matsmältningsstörningar och har mycket hög vattenhållande förmåga. Fiberplex innehåller metaboliska kostfibrer (prebiotika) vilka ger positiv effekt i hela matsmältningsapparaten. Denna kostfiber samverkar med en tillsatt jästkultur som ger näring åt mikroorganismerna i blindtarm och grovtarm. En frisk och välbalanserad mikroflora gör att hästen bättre tillgodogör sig näringen från fodret.

Då en del hästar kan vara känsliga för jäst har vi även Fiberplex sensitive. Sensitive är samma produkt, utan jäst, vilket gör att den även kan ges till hästar som är känsliga för jästprodukter.

Det finns många orsaker till att hästar blir dåliga i magen och det kan inte nog understrykas vikten av att samarbeta och rådgöra med ”sin” veterinär. En icke åtgärdad diarré kan i värsta fall leda till att hästen avlider men rätt använda kan våra produkter bidra till att minska risken för att detta händer.

Stomach

0

Get news and information first!