Hästens grundläggande behov

Hästen är ett underbart djur, stark men ändå känslig och med ett unikt matsmältningssystem som kräver kunskap och omsorg.

I det vilda betar hästen nästan 18 timmar per dygn och därför är dess förmåga att smälta foder anpassad till det. Magsäcken är liten och rymmer endast ca 10 liter. Fodret passerar sedan tunntarmen på ungefär 1 timme innan det når grovtarmspaketet där det tillbringar flera dygn. Där arbetar mikroorganismer för att smälta fibrer och utvinna näring, 65-70% av energin som hästen kan utnyttja kommer från denna processen. Balansen i tarmfloran är känslig för störningar och alla förändringar i foderstaten ska därför ske succesivt över 1-2 veckor. Uppbyggnaden ger hästen en begränsad förmåga att använda stärkelse, socker och fett som energikällor.

En lämplig grundregel är att utfodra hästen med minst 1-1,5 kg torrsubstans grovfoder/100 kg häst. Till grovfoder räknas t ex hö, hösilage, ensilage, bete, lusern och halm. Detta behövs för mikroorganismernas arbete men även för hästens tuggbehov och välbefinnande. Vi rekommenderar en grovfoderanalys som ger information om innehållet av viktiga näringsämnen. Innehållet av torrsubstans är viktigt i blöta grovfoder för att kunna beräkna givan. I vissa fall kan det även vara aktuellt med en hygienisk analys.

Vid behov av mer näring tillförs, utöver grovfoder, något kompletteringsfoder (t ex havre, betfor, fabrikstillverkade pellets eller müsli osv) i lämplig mängd. Nästa steg är att fylla på med mineraler och vitaminer för en balanserad foderstat. Det finns bra program, t ex PC-Horse, som hjälper till att räkna ut mängderna utifrån behovet. Fördela fodergivorna på flera mål per dag och erbjud självklart hästen fri tillgång till rent vatten. Hästens behov varierar kraftigt beroende på om och hur den arbetar, om den växer, är dräktig eller digivande. Ta för vana att med jämna mellanrum uppskatta hästens vikt med hjälp av t ex ett viktmåttband. Bedöm även hästens hull för att säkerställa att foderstaten ger hästen rätt mängd energi och näring.

När foderstaten är i balans kan det fortfarande finnas ämnen som hästen behöver för muskler, leder, temperament osv och det finns ett stort utbud av fodertillskott som fyller dessa behov.

För utvärtes behov kan liniment, leror och salvor av olika slag vara användbara, både för förebyggande och vårdande behov. Det kan vara en fördel att tillföra viktiga ämnen både via fodertillskott och vårdprodukter för optimal effekt, t ex vid skötsel av muskler, leder och senor men även åkommor som klåda och mugg.

Horse

0

Get news and information first!