Optimera matsmältning & tarmhälsa

Stress, foder och miljö är bara några av de faktorer som kan påverka hästens maghälsa. För en framgångsrik åtgärd är det viktigt att identifiera orsaken. Vi rekommenderar alla hästägare att söka kontakt med en husveterinär som lär känna människor, djur, stallmiljö och rutiner. Många gånger kan man i samråd rätta till problemen innan de uppstår. De allra flesta mag-/tarmstörningar är foderrelaterade. Börja därför alltid med att se över din foderstat och dina foderrutiner när problem uppstår. Särskilt noga bör man vara med fodrets hygieniska kvalitet.

Har man en häst med vattnig, lös och/eller omväxlande lös och fast avföring kan detta bero på sandansamling och risken för kolik ökar mångfalt. Rådgör med din husveterinär.

Transporter till och från träning och tävling kombinerat med stress och krav på prestation, utsätter djuren för stor belastning och kan leda till orolig mage. Liknande problem kan uppstå vid foderbyte eller miljöbyten. Hästar är vanedjur och även små förändringar kan skapa oro. I tävlingssituationen är det inte ovanligt att hästar stressar upp sig och blir lösa i magen. Detta går ibland över spontant när hästen återgår till sin ”normala” tillvaro men ibland kvarstår den uppkomna obalansen.

Det finns många orsaker till att hästar blir dåliga i magen och det kan inte nog understrykas vikten av att samarbeta och rådgöra med ”sin” veterinär. I vårt sortiment har vi fodertillskott som kan vara användbara vid olika typer av mag- och tarmproblem.

Get news and information first!