Komplettera foderstaten med vitaminer & mineraler

Hästar behöver rätt mängd energi, protein, salt, vitaminer och mineraler för att må bra och kunna prestera. Grovfodret täcker oftast hästarnas behov av näringsvärden som energi och protein, men när det kommer till vitaminer och mineraler kan man behöva komplettera. 

Grunden i en foderstat är alltid ett analyserat grovfoder i lämplig mängd utifrån hästens storlek och arbete. Var noga med att även ta analys på mineralerna i grovfodret så du vet vad som fattas. Generellt har nivåerna av många viktiga mineraler minskat i våra grovfoder och de allra flesta hästar behöver extra tillskott av mineraler. 

En balanserad mängd vitaminer och mineraler är avgörande för hästens hälsa. Både brist och överskott kan ha skadliga konsekvenser, från sjukdomar till förgiftning.

I vårt sortiment har vi flera olika vitamin- och mineraltillskott som kompletterar foderstaten med det som inte tillförs via grovfoder och eventuellt kraftfoder.

Get news and information first!