FRÅGA:

Jag tycker det är svårt med karenstider och känner mig orolig över att använda produkter med tävlingskarens. Hur kan jag veta att de tillskott jag ger min häst inte har någon karenstid?


SVAR:

Sen några år tillbaka finns enbart de ämnen som har tävlingskarens upptagna på listor. Detta gör att varje hästägare själv måste kontrollera innehållsförteckningen på produkterna mot listorna för att säkerställa att produkten är fri från tävlingskarens.

I Sverige finns det en branschförening, BSD, och de tillverkare som är anslutna märker sina produkter med märkning som försäkrar att det finns information på produkten om den har tävlingskarens. Det kan vara genom en ikon eller i text. Detta underlättar för hästägaren att välja produkter och ger en extra trygghet.

Vi är medlemmar i BSD och i vårt sortiment finns produkter som har 48 timmars, 96 timmars eller 14 dagars tävlingskarens och de är alla tydligt uppmärkta med ikoner.

Get news and information first!