Foderstat

Vad är foderstat och varför är det viktigt?

Foderstaten är den mängd fodertillskott du ska ge din häst. Den är beräknad på hästens storlek och ...

Byggstenar i en foderstat

ENERGI kan komma från flera källor, viktigast för hästen är fiber, men det frigörs även från stärkelse, socker och fett. Fiber ger långvarig energi som utvinns av mikroorganismerna i grovtarmen. Stärkelse och socker utvinns i tunntarmen och ger kortvarig energi. Är innehållet av dessa ämnen för högt i fodret kan de orsaka problem i grovtarmen om de inte hinner tas upp under den snabba passagen genom tunntarmen. Energi mäts i enheten MJ.

PROTEIN är viktigt för musklernas uppbyggnad och funktion. Protein är uppbyggt av aminosyror och balansen mellan dem är av stor vikt. Upptaget av aminosyror påverkas av olika faktorer och blir sämre när hästen blir äldre. Vissa aminosyror är livsnödvändiga (t ex lysin och metionin) och behöver tillföras varje dag. Aminosyran tryptofan förekommer tillsammans med seratonin, ett lugnande ämne som finns i kroppen. Behovet av protein och aminosyror varierar mycket beroende på vad hästen används till. Protein anges ofta som smältbart råprotein i enheten gram. Ofta räknar man på balansen mellan energi och protein, en normalt presterande häst behöver ca 6 g smältbart råprotein/MJ energi.

FETT innehåller mycket energi men hästen kan bara bryta ner små mängder åt gången då den saknar gallblåsa. En tumregel är max 1 dl olja/utfodring. Fett är bra då hästen behöver koncentrerad energi eller behöver lägga på hullet. Det ger även en blank päls. Fett är uppbyggt av fettsyror, omega-3 och omega-6 är livsnödvändiga.

MINERALER är en stor grupp ämnen som utgör viktiga byggstenar i kroppen. Mineraler delas in i makro- och mikromineraler (kallas även spårämnen). Till makromineralerna räknas kalcium, fosfor, magnesium, kalium, svavel och natrium. Till mikromineralerna räknas koppar, selen, järn, zink, jod, kobolt, mangan och molybden. Balansen mellan de olika mineralerna är viktig för upptaget. I en foderstat räknar man förutom på enskilda mineraler i gram eller milligram på balansen mellan dem, t ex ska kvoten kalcium och fosfor ligga mellan 1:2-1:8. Det kan även vara intressant att studera vilka olika källor mineralerna kommer från då det finns stor skillnad i hur mycket hästen kan ta upp.

Organiska mineraler, även kallade kelaterade, är bundna till en aminosyra och därmed lättare för hästen att ta upp.

VITAMINER är en grupp ämnen som behövs i många processer i kroppen, t ex ämnesomsättningen, fertiliteten och immunförsvaret.

Vitaminer brukar delas in i fettlösliga (A, D, E och K) och vattenlösliga (B och C). En del vitaminer tillverkas av mikroorganismerna i grovtarmen ( t ex B) medan andra måste tillföras med fodret. Vid obalans i matsmältningen tillverkas mindre vitaminer och behovet av att tillföra dem ökar.

ANTIOXIDANTER är en mycket stor grupp ämnen som skyddar kroppen från de fria radikaler som bildas när syre bryts ner i de naturliga processer som hela tiden pågår i kroppen. Vid t ex stress eller hård belastning ökar antalet fria radikaler och behovet av antioxidanter ökar. Kroppen kan tillverka vissa antioxidanter själv medan andra måste tillföras ned fodret.

VATTEN är viktigt för alla hästar och ska vara av samma hygieniska kvalitet som till människor. Hästen kan vara känslig för smak och lukt så vid resor kan det vara bra att ha med eget vatten och vid längre resor att vänja hästen att dricka vatten med smaktillsats, t ex betfor, äppelcidervinäger eller liknande. Under den kalla årstiden är det extra viktigt att hästen dricker tillräckligt för att undvika problem som kolik och förstoppning. Många hästar dricker bättre om vattnet är uppvärmt och det finns många lösningar för att erbjuda hästen detta. En häst som inte arbetar bör dricka minst 25 liter per dag, en hårt arbetande behöver minst det dubbla.

Get news and information first!