KOSTNADSFRI FODERSTATSBERÄKNING

Vi hjälper dig med din hästs unika foderstat

Vi på Eclipse Biofarmab erbjuder alla kunder individuell foderstatsberäkning med tillhörande rådgivning helt utan kostnad. Vi som räknar har lång erfarenhet av utfodring av hästar och vi räknar på alla foder som finns i PC-Horse, helt enligt varje enskild kunds önskemål och behov.

Vad är PC-Horse?
PC-Horse är ett program för foderstatsberäkningar. Det bygger på ett genuint kunnande om hästar och hästars behov. Alla beräkningar görs efter senaste vetenskapliga rön.

Individuella beräkningar
För att kunna göra en korrekt beräkning behöver vi ett antal grundläggande fakta om din häst och dina fodermedel. En grovfoderanalys är ett absolut måste eftersom grovfodret är en så stor del av foderstaten och variationen kan vara mycket stor. Om du inte har någon analys hjälper vi gärna till att förmedla kontakten vart du kan skicka grovfodret för en analys.

Många alternativ
När vi räknar en foderstat kan det finnas många olika alternativ som ger en komplett och balanserad foderstat. Vi diskuterar tillsammans vilket av våra förslag som passar bäst för varje individuell situation. Vi ger även råd och tips kring hur fodret ska fördelas över dygnet och hur du kan följa upp att din häst verkligen tar upp och omsätter fodret du ger.

Extra behov
Utöver det vi kan räkna fram i PC-Horse kan din häst behöva andra tillskott, beroende på ålder, prestation med mera. Det kan vara tillskott för leder, mage, temperament osv. Även här har vi lång erfarenhet och hjälper till med individuella tips kring vad olika tillskottsprodukter bidrar med och hur de används på bästa sätt.

Kontakta oss
Välkommen att maila oss till info@eclipsebiofarmab.se för att få hjälp med din foderstatsberäkning. Kom ihåg att skicka med grovfoderanalysen.

Vi svarar inom några dagar.

Nutritional advice

0

Get news and information first!