Fång 

Fång, även känt som laminit, är en smärtsam och allvarlig sjukdom som påverkar hästens hovar och förmåga att gå. Det orsakas av en inflammation i lamellerna som håller hovbenet på plats i hoven. Detta leder till smärta, hälta och kan i allvarliga fall resultera i att hovbenet lossnar från hoven.


Vanliga symtom 

Vanliga symtom på fång hos hästar inkluderar hälta, ömhet i hovarna, ökad puls i hovarna, svårigheter att röra sig, en karakteristisk position där hästen lutar sig bakåt för att lindra smärta, värme i hovarna och en allmänt orolig beteende. Tidig upptäckt och behandling är avgörande. Kontakta din veterinär om du misstänker att din häst har fång.    

Orsaker till fång 

Fång orsakas vanligtvis av en obalans i hästens diet, speciellt överkonsumtion av socker och stärkelse. Detta kan resultera i en inflammation i lamellerna som håller hovbenet på plats i hoven, vilket leder till smärta och svårigheter att gå. Faktorer som övervikt, hormonella obalanser och förhöjda nivåer av insulin kan också öka risken för fång.    

5 vanliga orsaker till fång bland hästar:  

  1. Överkonsumtion av socker och stärkelse i kosten: En diet som är för rik på socker och stärkelse, som till exempel överdriven kraftfoder eller tillgång till för mycket betesgräs med högt sockerinnehåll, kan öka risken för fång. 
  2. Fetma eller övervikt: Överviktiga hästar har en högre risk för att utveckla fång på grund av det ökade trycket på hovarna, vilket kan försvåra blodflödet och orsaka inflammation i lamellerna. 
  3. Hormonella obalanser: Störningar i hormonbalansen, såsom insulinresistens eller Cushings sjukdom, kan öka risken för fång genom att påverka hästens ämnesomsättning och blodcirkulation. 
  4. Nedsatt blodcirkulation till hovarna: Situationer som chock, kraftig ansträngning eller sjukdomar som påverkar blodcirkulationen kan leda till att det inte tillförs tillräckligt med syre och näring till hovarna, vilket ökar risken för fång. 
  5. Överansträngning eller plötslig belastning på hovarna: Snabba övergångar från stillastående till intensiv träning eller långa perioder på hårda underlag kan öka risken för fång genom att belasta hovarna för mycket. Detta kan leda till stress och inflammation i lamellerna.   


Så kan du behandla fång

Behandling av fång hos hästar kräver omedelbar åtgärd och veterinärinsats. Det inkluderar att minska inflammationen med antiinflammatoriska läkemedel, avlasta hovarna med specialskor för att minska trycket, samt en dietomläggning med låg socker- och stärkelsehalt. Regelbunden vård och övervakning är viktiga för att säkerställa hästens återhämtning och minska risken för återfall.    


Så förebygger du att hästen får fång

Att ge hästar rätt kost är av yttersta vikt för deras välbefinnande och hälsa. En välbalanserad diet med begränsad tillgång till socker och stärkelse förebygger en mängd olika hälsoproblem, inklusive magproblem såsom fång. Regelbunden motion och viktbevakning är också viktiga åtgärder för att minska risken för fång. För hästägare är det värdefullt att förstå denna sjukdom för att kunna förebygga och behandla den snabbt.    Sammanfattningsvis är förebyggande åtgärder och tidig upptäckt av fång avgörande för hästens välbefinnande. Genom att ge hästen rätt kost och regelbunden vård kan du som hästägare hjälpa till att minimera risken för denna smärtsamma sjukdom och säkerställa en god livskvalitet för din häst.

Laminitis

0

Get news and information first!